Andrea The Vocalist & Aubrey Qwana – Uhambo Lyrics - Find Out Lyrics Andrea The Vocalist & Aubrey Qwana – Uhambo Lyrics - Find Out Lyrics

Andrea The Vocalist & Aubrey Qwana – Uhambo Lyrics

Andrea The Vocalist Uhambo Lyrics, Andrea The Vocalist & Aubrey Qwana Uhambo Lyrics

Eiyeeeeeee…
Amagugu ale lizwe (ayo sala yeee)
Amagugu ale lizwe (ayo sala ma)
Amagugu ale lizwe (ayo sala yeee)
Amagugu ale lizwe (ayo sala ma)

Baba lunzima nandu hambo
Hambo lwa kuy’emazulwini
Lu ndlula khona emathuneni
Sise ndleleni loku nzima

Baba lunzima nandu hambo
Hambo lwa kuy’emazulwini
Lu ndlula khona emathuneni
Sise ndleleni loku nzima

Baba sise ndleleni
Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni ( Sise ndleleni loku nzima)

Baba sise ndleleni
Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni ( Sise ndleleni loku nzima)

Ma ungibiza baba
Ku lungile baba
Thata konke kwakho (Yelele yelele)

Wa nginik’impilo
Wa nginik’uthando
Thata konke kwakho
(Yelele yelele)

Baba lunzima nandu hambo
Hambo lwa kuy’emazulwini
Lu ndlula khona emathuneni
Sise ndleleni loku nzima

Baba lunzima nandu hambo
Hambo lwa kuy’emazulwini
Lu ndlula khona emathuneni
Sise ndleleni loku nzima

Baba sise ndleleni
Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni ( Sise ndleleni loku nzima)

Baba sise ndleleni
Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni..Endleleni ( Sise ndleleni loku nzima)

Andrea The Vocalist Uhambo Lyrics English Translation

Eiyeeeeeee …
The treasures of this country (ayo sala yeee)
The treasures of this country (left)
The treasures of this country (ayo sala yeee)
The treasures of this country (left)

They are having a hard time
The journey to heaven
It passed right by the cemetery
We are on our way to this difficult

They are having a hard time
The journey to heaven
It passed right by the cemetery
We are on our way to this difficult

They are on their way
On the road..On the road..On the road..On the road..On the road (on the road this is difficult)

They are on their way
On the road..On the road..On the road..On the road..On the road (on the road this is difficult)

If you call me father
That’s fine dad
Take all your belongings (Sleep asleep)

He gave me life
He gave me love
Take all your belongings
(Yelele yelele)

They are having a hard time
The journey to heaven
It passed right by the cemetery
We are on our way to this difficult

They are having a hard time
The journey to heaven
It passed right by the cemetery
We are on our way to this difficult

They are on their way
On the road..On the road..On the road..On the road..On the road (on the road this is difficult)

They are on their way
On the road..On the road..On the road..On the road..On the road (on the road this is difficult)