Ayanda Ntanzi – According to Your Grace (Reprise) Lyrics

Ayanda Ntanzi According to Your Grace Reprise Lyrics, According to Your Grace Reprise Lyrics by Ayanda Ntanzi

It’s by your spirit
Everything that I have
Is by his spirit
Everything I will have
It’s by his spirit.
By his spirit
By his spirit

(By his spirit)
By his spirit
(Trust that you’ll have)
By his spirit
(He’ll take you from glory to glory)
By his spirit
(He’ll grow you and multiply you)
(By his spirit)
By his spirit
(By your spirit)
By your spirit
(By your spirit)
By your spirit
(By his spirit)
By his spirit

(So according to his grace)
According to your grace,
I’m winning
According to your grace,
I receive
According to your grace
According to your grace

According to your grace,
I’m winning
According to your grace,
I receive
According to your grace
According to your grace

According to your grace,
I’m winning
According to your grace,
I receive
According to your grace
According to your grace

(Your grace…)
According to your grace,
I’m winning
According to your grace,
I receive
According to your grace
According to your grace