Aymos – Esgela Lyrics

Aymos Esgela Lyrics (feat. Eemoh & Kabza De Small)

Asisa ncengi ngudluz iminyago
Impumelelo eyethu’ngenkani
Hayi nezami siya fosta siya fosta
Impilo esifunayo eya’Costa ,ya costa

Asisa kokoti ngudluz iminyago
Impumelelo eyethu’ngenkani
Hayi nezami siya fosta siya fosta
Impilo esifunayo eya’Costa ,ya costa

Ngikhumbul eSgela s’phupha ngalempilo
Namhlanje siyay’phila
Sometimes angi believe

Ukuthi kuyenzeka
Baphi laba beba phika
Ukhuthi sizofika
Akekho ongasi vimba
Akekho ongasi vimba

Let’s operate something
Ngifuna sishintsi’isimo
Sphath amaMeter
Kuhanjwe ngemishini
Siphume alokishini
Siyo dwadla emakhishini
Mzabhabha weMansion
Asidleni lemali

Makshuba makushube
Intoyami ngizoyi mela
Nathi siya deserve angisho siyasebemza
Nathi siya deserve angisho siyasebemza

Aymos Esgela Lyrics English Translation

Asisa begs me to go through the doors
Success is ours
Not with mine, we’re going to poster, we’re going to poster
The life we want is Costa’s, Costa’s

Help me to walk through the doors
Success is ours
Not with mine, we’re going to poster, we’re going to poster
The life we want is Costa’s, Costa’s

I remember in Sgela we dreamed about this life
Today we are alive
Sometimes I don’t believe

That it happens
Where are these denials?
Because we will come
No one can stop us
No one can stop us

Let’s operate something
I want to change the situation
Spath Meters
Traveled by mission
We left the township
Let’s go to the kitchens
Mzabhabha of the Mansion
We don’t eat money

Let it be intense
I will grow my toy
We also deserve, I don’t mean we serve him
We also deserve, I don’t mean we serve him

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Babil Amos Shili, Kabelo Motha, Michael Junior Khoza, Mpho Gift Mathebula, Nqubeko Mbuliso Shangase
  • Album: Esgela
  • Released: 2024