Azana – Uthando Lwangempela Lyrics - FindOutLyrics Azana – Uthando Lwangempela Lyrics - FindOutLyrics

Azana – Uthando Lwangempela Lyrics

Azana Ingoma Album Lyrics
Azana – Ingoma Album Lyrics

Uthando Lwangempela Lyrics by Azana

Uthando Iwangempela livus’umuntu ebsuku
Uz’thol’usucabanga ngezinto zakdala
Uthando Iwangempela
Likhipha umuntlemnyamenl limbeke ekukhanyeni
Uz’thol’usuhlek’uwedwa ungabhemile
Thando Iwangempela
Umlil’ongacisheki
Livutha nihlukane niphinde nibuyelane
T hando Iwangempela
Kunzima ukulithola
Mase ulitholile
Ulibambe uliqinisele

Angeke ngikwaz’ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa livuyis’inhliziyo
Noma kanjani siyaliboph’ifindo

Angeke ngkwaz ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa livuyis’inhliziyo
Noma kanjani siyalibophifindo

Uthando (Uthando)
Uthando (Uthando)

Uthando Iwangempela ngilithole kuwe sweetheart
Yimi nawe love asizuk’phazanyiswa
Uthando lweqiniso ngilazi ngawe
Mawungekho ngikhihleskanandi maye

Uthando Iwangempela ngilithole kuwe sweetheart
Yimi nawe love asizukphazanyiswa
Uthando lweqiniso ngilazi ngawe
Mawungekho ngikhihleskanandi maye

Uthando Iwangempela livus’umuntu eb’suku
Uz’thol’usucabanga ngezinto zak’dala
Uthando Iwangempela
Likhipha umuntlemnyamenl limbeke ekukhanyeni
Uzithol’usuhlekluwedwa ungabhemile
T hando Iwangempela
Umlil’ongacisheki
Livutha nihlukane niphinde nibuyelane
Thando Iwangempela
Kunzima ukulithola
Mase ulitholile
Ul’bambe uliqinisele

Angeke ng’kwaz’ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa livuyislinhliziyo
Noma kanjani siyaliboph’ifindo

Angeke ngkwaz ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa livuyislinhliziyo
Noma kanjani siyalibophlifindo

Written by; Azana
Released date; 15 December, 2020
Album/EP; Ingoma

Azana Uthando Lwangempela Lyrics