Bassie – Ngiyazifela Lyrics

Bassie Ngiyazifela Lyrics, Ngiyazifela Lyrics by Bassie Tyler ICU KayGee The Vibe

Fela, Fela
Fela, Fela

Wena mawune mali awusabambi ifoni
Wena mawune jazi awusatholakathi
Ngathi izolo
Guqa nge dolo
Ngicel’uthando olwakho
Wena mawune mali awusabambi ifoni
Wena mawune jazi awusatholakali
Ngathi izolo
Guqa nge dolo
Ngicel’ uthando olwakho
Ngifela
Ngifel’ ukuthi ngiyakuthanda, ngiyakuthanda
Ngiyazi fela, ngifel’ ukuthi ngiyakuthanda, ngiyakuthanda

Ubusy nomganwam (wena)
Busy nomganwam (wena oh)
Ubusy nomnganwam (wena)
Busy nomnganwam (wena oh)
Ubusy nomganwam (wena)
Busy nomganwam (wena oh)
Ubusy nomnganwam (wena)
Busy nomnganwam (wena oh)
(Ngiyazi fela) Ubusy nomganwam (wena)
Busy nmganwam (wena oh)
(Ngiyazi fela) Ubusy nomnganwam (wena)
Busy nomnganwam (wena oh)
Ubusy nomganwam (wena)
Busy nomganwam (wena oh)
Ubusy nomnganwam (wena)
Busy nomnganwam (wena oh)

Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh

Ngifela
Ngifel’ ukuthi ngiyakuthanda
Ngiyakuthanda

Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh

Bassie Ngiyazifela Lyrics English Translation

Fela, Fela
Fela, Fela

You have money and you are not holding the phone
You have a coat and you can’t find it
I said yesterday
Kneel
I ask for your love
You have money and you are not holding the phone
You have a coat that is no longer available
I said yesterday
Kneel
I ask for your love
I’m dying
I’m dying to say I love you, I love you
I know, I love you, I love you

Ubusy and my brother (you)
Busy with my partner (you oh)
Busy with my friend (you)
Busy with my friend (you oh)
Ubusy and my brother (you)
Busy with my partner (you oh)
Busy with my friend (you)
Busy with my friend (you oh)
(I know for sure) Ubusy and my partner (you)
Busy nmganwam (you oh)
(I only know) Ubusy and my friend (you)
Busy with my friend (you oh)
Ubusy and my brother (you)
Busy with my partner (you oh)
Busy with my friend (you)
Busy with my friend (you oh)

Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh

I’m dying
I’m dying to love you
I love you

Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh
Jola Jola Jola, Ngiyay sola weh