Belle 9ice & Sat-B – Cheatinga Lyrics

Belle 9ice Cheatinga Lyrics, Cheatinga Lyrics by Belle 9ice

Baby urabizi yuko
Umutima utari i cuma
Ngira urabizi yuko ugizwe n’inyama
Ntukavyirengagize
Nakubonye nakubonye ndagukunda
Mfate umutima wanje ndawuguha
Mfate i baby zose ndazirengagiza
Kubw’urukundo rwawe!
Rwawe!

Ngira nawewe urabizi
Yuko urukundo rusigaye rugoye
Uwukunda akagukunda
Buca kabiri akakwihinduka
You loose your way
You loose your mind
You will become like a crazy man
Nico gituma nkubwiye nti ninakubona wewe

Ninakubona u cheatinga
U cheatinga Nzogu cheatinga
Nzogu cheatinga yewee
Nzogu cheatinga

Oh Ninakubona u cheatinga
U cheatinga Nzogu cheating
Nzogu cheatinga yego
Nzogu cheatinga

Don’t cheat babe don’t cheat
If you cheat me, I will cheat you
Don’t cheat me babe
Don’t cheat me babe don’t cheat

Abasajya mutucheatinga nyo
Tukabikora tubikuye kuri mwe
Mukababwa nk’ipiripiri
Ipiripiri
Mukarenza n’urwaga
Bad boys we are tired kwama muducheatinga
Cheat me x4
I will cheat you
Kimwe ku kindi
Tubane uko

Everyday mpora mu marira
Kwama banc’inyuma buri munsi
Everyday muri game yo gucheatinga
Bigatuma ntinya kubaka

Mbona ibintu vyubu vyarayangaye
S’ugukundana n’ugucana inyuma
Ninakuvanga nawe ukavanga
Bizohererahe bidushikanehe

Baby bounce
Tugatambe tukamanuze na champagne
Ntunc’inyuma
Ntunje kure
Woba ntumye nanje kubikora

Ninakubona u cheatinga
U cheatinga Nzogu cheatinga
Nzogu cheatinga yego
Nzogu cheatinga

Ninakubona u cheatinga
U cheatinga Nzogu cheatinga
Nzogu cheatinga yewee
Nzogu cheatinga

Don’t cheat babe don’t cheat
If you cheat me, I will cheat you
Don’t cheat me babe
Don’t cheat me babe don’t cheat