Benjamin Dube – Avumile Lyrics ft. Tshepo Nyawuza

Benjamin Dube Avumile Lyrics

Benjamin Dube – Avumile Lyrics ft. Tshepo Nyawuza

Avumile Lyrics by Benjamin Dube

A… a… avumile
Kutsi ngiphumelele
Kutsi ngiphumelele

Amazulu

A.a… avumile
Kutsi ngiphumelele

A… a.avumile kutsi
Ngiphumelele

Ayayay
Avumile
Kutsi ngiphumelele

Uvumile …kutsi
Ngiphumelele

Uvumile kutsi ngiphumelele

Tsuuu…
Tsulululu
Tsulululu

Uvumile kutsi ngiphumelele
Uvumile kutsi ngiphumelele

Avumile kutsi ngiphumelele
Avumile kutsi ngiphumelele
Avumile kutsi ngiphumelele

Uvumile… uvumile
Uvumile uvumile
Uvumile uvumile
Uvumile uvumile

Avumile kutsi ngiphumelele
Avumile kutsi ngiphumelele

Avumile kutsi ngiphumelele…

Written by; Benjamin Dube

Benjamin Dube Avumile Lyrics ft Tshepo Nyawuza

Benjamin Dube Avumile Lyrics In English Translation

A … a … agreed
That I have succeeded
That I have succeeded

The heavens

A.a … agreed
That I have succeeded

He … he
I succeeded

Ayayay
He agreed
That I have succeeded

You agreed … that
I succeeded

He allowed me to succeed

Tsuuu …
Tsulululu
Tsulululu

He allowed me to succeed
He allowed me to succeed

He let me succeed
He let me succeed
He let me succeed

You agreed … you agreed
You agreed you agreed
You agreed you agreed
You agreed you agreed

He let me succeed
He let me succeed

He allowed me to succeed …