Bien Mbwe Mbwe Lyrics, Mbwe Mbwe Lyrics by Bien x Aaron Rimbui

Kunywa Maji Eh
Ukimaliza kunywa pombe
Peleka maisha pole pole
Raha jipe mwenyewe zitoke

Kunywa Maji Eh
Ukimaliza kunywa pombe
Peleka maisha pole pole
Raha jipe mwenyewe zitoke

Songa ugali Eh
Foundation weka ya samaki
Ni katikati ya January
Kula ukashirishe kamati

Twanga ugali Eh
Foundation weka ya samaki
Ni katikati ya January
Haribu jina jenga mwili

Ayoyo

Aroro
Fungua button ya shati imekukaba ko
Fungua pia mshipi achilia tumbo
Usiogope kukula jasho yako
Mamama

Aroro
Nikona size yako yangu 4 by 4
Kadogo mali safi better than before
Pesa sabuni na inaniosha roho
Oh oh oh

Hapa ni Mbwe Mbwe
Hapana leta shida hapa ni Mbwe Mbwe
Hapana leta vita hapa ni Mbwe Mbwe
Na ukileta ngori ngumi mbwegze
Hapa ni Mbwe Mbwe

Hapa ni Mbwe
Waiter mbili mbili hapa ni Mbwe Mbwe
Wawili Wawili hapa ni Mbwe Mbwe
Aroro na BienAime ni Mbwe Mbwe
Hapa ni Mbwe Mbwe

Piga kazi eh
Kulima sichagui jembe
Mzigo wangu wacha ni bebe
Jipange ama tukupange

Wacha kitu eh
Wacha kitu shetani ahepe
Si alijileta mwenyewe
Hapa ni shangwe tu na Mbwe Mbwe
Hapa ni Mbwe Mbwe

Aroro
Fungua button ya shati imekukaba ko
Fungua pia mshipi achilia tumbo
Usiogope kukula jasho yako (Kula jasho Yako)
Mamama

Aroro (Roro)
Nikona size yako yangu 4 by 4
Kadogo mali safi better than before
Pesa sabuni na inaniosha roho
Oh oh oh

Aroro
Fungua button ya shati imekukaba ko (fungua button ya shati)
Fungua pia mshipi achilia tumbo (Fungua mshipi)
Usiogope kukula jasho yako
Mamama

Aroro (Roro)
Nikona size yako yangu 4 by 4 (4 by 4)
Kadogo mali safi better than before (Than before)
Pesa sabuni na inaniosha roho (Osha roho)
Oh oh oh

Hapa ni Mbwe Mbwe*6

Huku kwetu
Huku masikini na wadosi
Kuna ma-barbi na ma-odi
Hatupangui rangi ya ngozi

Lokesheni yetu
Badilisha lokesheni
Pesa ni mingi pombe haitoshi
Nakuemeanza kunuka moshi

Aroro
Fungua button ya shati imekukaba ko (Shati)
Fungua pia mshipi achilia tumbo (Tumboi)
Usiogope kukula jasho yako
Mamama

Aroro (Roro)
Nikona size yako yangu 4 by 4 (4 by 4)
Kadogo mali safi better than before
Pesa sabuni na inaniosha roho
Oh oh oh

Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe

Bien Mbwe Mbwe Lyrics English Translation

Drinking Water Eh
When you finish drinking alcohol
Take life slowly
Pleasure yourself out

Drinking Water Eh
When you finish drinking alcohol
Take life slowly
Pleasure yourself out

Songa porridge Eh
Foundation fish stock
It’s mid-January
Eat and share with the committee

Twanga porridge Eh
Foundation fish stock
It’s mid-January
Destroy the body-building name

Ayoyo

Aroro
Unlock the button on the shirt
Also open the belt loosen the abdomen
Don’t be afraid to eat your sweat
Mom

Aroro
I see your size 4 by 4
Less clean property better than before
Money is soap and it washes my soul
Oh oh oh

Here is the Dog Dog
No problem here is Mbwe Mbwe
No bring war here it’s Dog Dog
And if you bring a ngori punch me back
Here is the Dog Dog

Here is the Dog
Two waiters here are Mbwe Mbwe
Two Two here are the Dog Dog
Aroro and BienAime are Dogs
Here is the Dog Dog

Call work eh
To cultivate I do not choose a plow
My only burden is a baby
Plan ahead or plan ahead

Leave something eh
Let the devil escape
Not brought himself
Here is just a joke with the Fox Dog
Here is the Dog Dog

Aroro
Unlock the button on the shirt
Also open the belt loosen the abdomen
Don’t be afraid to eat your sweat (Eat Your Sweat)
Mom

Aroro (Roro)
I see your size 4 by 4
Less clean property better than before
Money is soap and it washes my soul
Oh oh oh

Aroro
Unbutton the shirt button (open the shirt button)
Also open the belt loosen the abdomen (Open the belt)
Don’t be afraid to eat your sweat
Mom

Aroro (Roro)
I see your size 4 by 4 (4 by 4)
Less clean property better than before (Than before)
Money soap and it washes my soul (Wash the spirit)
Oh oh oh

Here is the Dog Dog * 6

Here for us
While the poor and needy
There are barbarians and odi ods
We do not discard skin color

Our location
Change location
Money is a lot of alcohol is not enough
I’m starting to smell smoke

Aroro
Unlock the button on the shirt (shirt)
Also open the belt to loosen the abdomen (Stomach)
Don’t be afraid to eat your sweat
Mom

Aroro (Roro)
I see your size 4 by 4 (4 by 4)
Less clean property better than before
Money is soap and it washes my soul
Oh oh oh

Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe
Mbwe Mbwe

Leave a Reply

Your email address will not be published.