Blaq Diamond – Ama Criminal Record Lyrics - Find Out Lyrics Blaq Diamond – Ama Criminal Record Lyrics - Find Out Lyrics

Blaq Diamond – Ama Criminal Record Lyrics

Blaq Diamond Ama Criminal Record Lyrics, Ama Criminal Record Lyrics Blaq Diamond

WeMama…
Oh, sibamba u-ceiling ngezandala
Songamla abamnyama
Sinama-criminal records…oh mama
Yeleleleh (khuza)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi

Sasha isigubhu (ama criminal records)
Kwathi angivele ngikhumule (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Siyojaiva kuze kuse maye
Siyojaiva kuze kuse maye

E-Robben Island
E-Robben Island
Ooh Ngiboshiwe
Ooh Ngiboshiwe

Bathi u-matric
Ang’nawo nano matric
Kodwa buka mama
Aw sphila okwama-politicians
Sphethe odali…o-Natasha
Ngizwile ukuthi uthanda i-jagermeister
Siyi-national team yase-South Africa
Izinja zempilo zisestoksini
Bangibiza usomajele
Bangibiza usomajele
Aw till the day we die kufike ama coffin
Bangibiza usomajele
Bangibiza usomajele
Aw till the day we die kufike ama coffin

WeMama…
Oh, sibamba u-ceiling ngezandala
Songamla abamnyama
Sinama-criminal records…oh mama
Yeleleleh (khuza)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi

Sasha isigubhu (ama criminal records)
Kwathi angivele ngikhumule (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi (ama criminal records)
Umuthi othi thi
Sasha isigubhu (ama criminal records)
Siyojaiva kuze kuse maye
Siyojaiva kuze kuse maye

E-Robben Island
E-Robben Island
Ooh Ngiboshiwe
Ooh Ngiboshiwe

Siyi-national team yase-South Africa
Izinja zempilo zisestoksini (Umuthi othi thi)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Siyi-national team yase-South Africa (Umuthi othi thi)
Umuthi othi thi
Umuthi othi thi
Ama criminal records

Blaq Diamond Ama Criminal Record Lyrics English Translation

WeMama…
Oh, we hold the ceiling with our hands
We are black
We have criminal records… oh mama
Yeleleleh (khuza)
The tree that says
The tree that says

Search the drum (criminal records)
Then I just took it off (criminal records)
The tree that says
The tree that says
The drug (criminal records)
The tree that says
Search the drum (criminal records)
We will dance until dawn
We will dance until dawn

Robben Island
Robben Island
Ooh I’m arrested
Ooh I’m arrested

They say matric
They also have a nano matric
But look mom
We live like politicians
Hold the order… o Natasha
I heard you like jagermeister
We are the South African national team
Health dogs are in stock
They called me a prisoner
They called me a prisoner
Aw till the day we die there are coffins
They called me a prisoner
They called me a prisoner
Aw till the day we die there are coffins

WeMama…
Oh, we hold the ceiling with our hands
We are black
We have criminal records… oh mama
Yeleleleh (khuza)
The tree that says
The tree that says

Search the drum (criminal records)
Then I just took it off (criminal records)
The tree that says
The tree that says
The drug (criminal records)
The tree that says
Search the drum (criminal records)
We will dance until dawn
We will dance until dawn

Robben Island
Robben Island
Ooh I’m arrested
Ooh I’m arrested

We are the South African national team
Healthy dogs are on stock (Medication)
The tree that says
The tree that says
We are the South African national team (The Tree)
The tree that says
The tree that says
Criminal records