Blaq Diamond Italy Lyrics, Italy Lyrics by Blaq Diamond

Ngifuna sambe sodla i-dollar
Ngfiuna sambe sodla i-dollar
Mina nawe siyoz’enjoya

Njengoba ngisebenza ngiyakucabanga dali
Iyifiso zakho
Ngiyayi cabanga
Ngiyayi cabanga
Impahla zanokusho
Sizoyithola e-Italy ,Italy ,Italy
Eh…Sizoyithola e-Italy
Sizoyithola e-Italy

Ubo-check(a) i-DM
i-escort izokulanda nge-BM
OR Tambo , OR Tambo
Ngizokuthola e-OR Tambo
Aw stofu sami samalahle

Uyabezwa bathini kithi
Bathi “it will end in tears”
Umaw’bheka i-location
Isikhomba e-Italy
Isikhomba e-Italy

Njengoba ngisebenza ngiyakucabanga dali
Iyifiso zakho
Ngiyayi cabanga
Ngiyayi cabanga
Impahla zanokusho
Sizoyithola e-Italy ,Italy ,Italy
Eh…Sizoyithola e-Italy
Sizoyithola e-Italy

Impilo emnandi iyabiza
Impilo emnandi iyabiza

Kodwa ngawe anginankinga
Yonke imali ngizoykhipha
Impilo emnandi iyabiza
Impilo emnandi iyabiza

Mase udlala ngefiga
Mase udlala ngefiga
Aw’nathambo lofish
Aw’nathambo lofish
Ngizokthengela iskibha
Ngizok’thengela iskibha
Esine skhumba se cheetah
Esine skhumba se cheetah

Njengoba ngisebenza ngiyakucabanga dali
Iyifiso zakho
Ngiyayi cabanga
Ngiyayi cabanga
Impahla zanokusho
Sizoyithola e-Italy ,Italy ,Italy
Eh…Sizoyithola e-Italy
Sizoyithola e-Italy

Njengoba ngisebenza ngiyakucabanga dali
Iyifiso zakho
Ngiyayi cabanga
Ngiyayi cabanga
Impahla zanokusho
Sizoyithola e-Italy ,Italy ,Italy
Eh…Sizoyithola e-Italy
Sizoyithola e-Italy

Impahla zanokusho
Sizoyithola e-Italy ,Italy ,Italy
Eh…Sizoyithola e-Italy
Sizoyithola e-Italy

Resta con me per sempre
(Per sempre)
Ti voglio bene
Mi amore
Mi tesoro
Mi amore
Mi Tesero
Resta con me per sempre
(Per sempre)

Blaq Diamond Italy Lyrics English Translation

I want us to eat a dollar
I want to eat a dollar
You and I are not going to enjoy it

As I work I think I create
It’s your wishes
I’m going to think
I’m going to think
Luxury goods
We will find it in Italy, Italy, Italy
Eh… We will find it in Italy
We will find it in Italy

Ubo-check (a) DM
escort will pick you up in BM
OR Tambo, OR Tambo
I’ll find you in OR Tambo
Aw my charcoal stove

You hear what they say to us
They say “it will end in tears”
If you look at the location
It points to Italy
It points to Italy

As I work I think I create
It’s your wishes
I’m going to think
I’m going to think
Luxury goods
We will find it in Italy, Italy, Italy
Eh… We will find it in Italy
We will find it in Italy

A good life is expensive
A good life is expensive

But for you I have no problem
I will withdraw all the money
A good life is expensive
A good life is expensive

Then play with the fig
Then play with the fig
You have no fish bones
You have no fish bones
I will buy a t-shirt
I will buy you a T-shirt
It has a cheetah skin
It has a cheetah skin

As I work I think I create
It’s your wishes
I’m going to think
I’m going to think
Luxury goods
We will find it in Italy, Italy, Italy
Eh… We will find it in Italy
We will find it in Italy

As I work I think I create
It’s your wishes
I’m going to think
I’m going to think
Luxury goods
We will find it in Italy, Italy, Italy
Eh… We will find it in Italy
We will find it in Italy

Luxury goods
We will find it in Italy, Italy, Italy
Eh… We will find it in Italy
We will find it in Italy

Rest with me every now and then
(For example)
Ti voglio bene
My love
Mi tesoro
My love
My Tesero
Rest with me every now and then
(For example)

Leave a Reply

Your email address will not be published.