Blaq Diamond – SummerYoMuthi Lyrics - Find Out Lyrics Blaq Diamond – SummerYoMuthi Lyrics - Find Out Lyrics

Blaq Diamond – SummerYoMuthi Lyrics

Blaq Diamond Summeryomuthi Lyrics
Blaq Diamond – Summeryomuthi Lyrics

Blaq Diamond SummerYoMuthi Lyrics

Izinja zempilo mama

Angazi mina ng’zoy’thin lendaba
Angazi mina ng’zoy’thin lendaba
Ngik’nika i-access ku-VIP, awuh
Ngabona sek’khanya ama-flash wenana
Aaaawu ngathi ngiz’layile… mhh

Sengathi ng’jola ne-groupie, aaah
Ufuna bek’bone unami, ngiyala
Sengathi ng’jola me-groupie, aaah
Ufuna bek’bone unami, ngiyala
Izinja zempilo mama
Umuthi othi thi othi thi thi thi thi

Aah ama A-Lister
Ufuna ukuhlala nama A-Lister
Relax(a) mus’uku-panic(a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi
Aah ama A-Lister
Ufuna ukuhlala nama A-Lister
Relax(a) mus’uku-panic(a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi

Sengathi ngijola ne-groupie, aaah
Ufuna bek’bone unami, ngiyala
Sengathi ng’jola me-groupie, aaah
Ufuna bek’bone unami, ngiyala

Izinja zempilo mama
Umuthi othi thi othi thi thi thi
Angazi mina ng’zoy’thin lendaba
Angazi mina ng’zoy’thin lendaba

Ngihamba nenhlokohlela
Ngihamba nodokotela
Ama-superstar o-bastard, Yee
Awu ngithi ngihamba nenhlokohlela
Ngihamba nodokotela
Ama-superstar o-bastard, Yee
Angazi mina ng’zoy’thin lendaba
Angazi mina ng’zoy’thin lendaba
Izinja zempilo mama

Aah ama A-Lister
Ufun’ukuhlala nama A-Lister
Relax(a) musa uku-panic(a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi
Aah ama A-Lister
Ufun’ukuhlala nama A-Lister
Relax(a) musa uku-panic(a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi

Angazi mina ngizoyithini lendaba

Written by; Blaq Diamon

SummerYoMuthi Lyrics Blaq Diamond

Blaq Diamond SummerYoMuthi Lyrics In English Translation

Dawgs for health mom

I don’t know what to say
I don’t know what to say
I give you access to VIP, huh
I saw the flash flashes of exchange
Aaaawu I said I ordered … mhh

I feel like dating a groupie, aaah
You want them to be with me, I order
I look like a groupie, aaah
You want them to be with me, I order
Dogs for health mom
The tree that says thi thi thi thi thi thi

Aah or A-Lister
You want to stay with A-Lister
Relax (a) musuku-panic (a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi
Aah or A-Lister
You want to stay with A-Lister
Relax (a) musuku-panic (a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi

I feel like dating a groupie, aaah
You want them to be with me, I order
I look like a groupie, aaah
You want them to be with me, I order

Dogs for health mom
The tree of life
I don’t know what to say
I don’t know what to say

I’m having a headache
I am going to the doctor
Bastard superstars, Yee
Well, I’m going to have a headache
I am going to the doctor
Bastard superstars, Yee
I don’t know what to say
I don’t know what to say
Dogs for health mom

Aah or A-Lister
You want to stay with A-Lister
Relax (a) do not panic (a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi
Aah or A-Lister
You want to stay with A-Lister
Relax (a) do not panic (a)
SummerYoMuthi, SummerYoMuthi

I don’t know what to say to this story