Blxckie – ngivelelwe Lyrics

Blxckie ngivelelwe Lyrics (feat. Garde)

Ey ngithi ngvelelwe, ngivelelwe nguwe

Anginaso isikhathi sakho. Awunaso isikhathi sami
Ey ngithi ngivelelwe, ngivelelwe nguwe
Awunaso isikhathi sami, and anginaso iskathi sakho
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho

Ey ngithi ngikvalele ngaphandle, awu ngaphandle
Ncono uvele ukhohlwe, ukhohlwe
Angsazi ukuthi ngithini kuwe
Mlayezo yami igcwele nguwe, wena wedwa
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho
Oh nah, angna sikhathi sothando
Oh nah, angna sikathi solavo

Ulokhe ung’belesele
Ama please call asendwa nguwe
Ngicela umuntu ang’tshelele yena, yena
Ngicela umuntu ang’tshelele yena, yena
Ngithi yii, yii, yii angsakthandi
Yii, yii, yii angsakfuni
Ngithi ngvelelwe ngivelelwe ngawe, yeah

Ey ngithi ngvelelwe, ngivelelwe nguwe
Anginaso isikhathi sakho. Awunaso isikhathi sami
Ey ngithi ngivelelwe, ngivelelwe nguwe
Awunaso isikhathi sami, and anginaso iskathi sakho
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho

Ey ngithi ngikvalele ngaphandle, awu ngaphandle
Ncono uvele ukhohlwe, ukhohlwe
Angsazi ukuthi ngithini kuwe
Mlayezo yami igcwele nguwe, wena wedwa
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho
Usulokhe ungshaya, ngama phone call, kanti awazi, loluthando alusekho, alusekho
Yeah oh yeah, oh yeah, awema, oh yeah, hayibo

Blxckie ngivelelwe Lyrics English Translation

Hey, I said I was surprised, I was surprised by you

I don’t have time for you. You don’t have time for me
Hey, I said I was surprised, I was surprised by you
You don’t have my time, and I don’t have your cat
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone

Hey, I say I’m locked out, you’re out
Better just forget, forget
I don’t know what to say to you
My message is filled with you, you alone
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone
Oh nah, it’s time for love
Oh nah, angna sikati solavo

You are always a frog
Please calls are sent by you
Please someone tell me about him, him
Please someone tell me about him, him
I say yii, yii, yii he doesn’t like me anymore
Yii, yii, yii I don’t want anymore
I say I’m surprised by you, yeah

Hey, I said I was surprised, I was surprised by you
I don’t have time for you. You don’t have time for me
Hey, I said I was surprised, I was surprised by you
You don’t have my time, and I don’t have your cat
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone

Hey, I say I’m locked out, you’re out
Better just forget, forget
I don’t know what to say to you
My message is filled with you, you alone
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone
You are always calling, with phone calls, and you don’t know, this love is gone, it is gone
Yeah oh yeah, oh yeah, he stopped, oh yeah, hey