Ceeka RSA – Jealousy Lyrics

Ceeka RSA Jealousy Lyrics (feat. Leemckrazy & Khalil Harrison), Ceeka RSA ft Tyler ICU Jealousy Lyrics

Bathini man
Bare ke Leemckeeeee
Asambe Asambe
Asambe Asambe

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Bona laba baba ne-jealous

Laba baba ne-jealousy
Baba ne-jealous
Laba baba ne-jealousy
Baba ne-jealous

Laba baba ne-jealousy
Baba ne-jealous
Laba baba ne-jealousy
Baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Bona laba baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Bona laba baba ne-jealous

Basazojuluka
Soze bavume ukuth’ i-number ubala
Ziyofa ngamunye bahlushwa yi-pride
Ogalakajane bahlezi bane plan
Lento ngiy’shova nama tariyane

Is’khathi sam intombi zabo zifun igalavans
Kant ukhala ngani
UNana Ufun’intwan encane
Umhlonishwa unana ufun’intwan encane

Basazojuluka
Soze bavume ukuth’ i-number ubala
Ziyofa ngamunye bahlushwa yi-pride
Ogalakajane bahlezi bane plan
Lento ngiy’shova nama tariyane

Is’khathi sam intombi zabo zifun igalavans
Kant ukhala ngani
UNana Ufun’intwan encane
Umhlonishwa unana ufun’intwan encane

Ngoba uyinkulungwane, iynkulungwane
Isaka lam, isaka lam
Tshela mina ukuthi ukhala ngam
Ngaleskim sabo takalani
Esdume ngamaphacaphaca
Lana akekho odume ukudla lama tariyana

Ngoba uynkulungwane, iynkulungwane
Isaka lam, isaka lam
Tshela mina ukuthi ukhala ngam
Ngaleskim sabo takalani
Esdume ngamaphaca phaca
Lana akekho odume ukudla lama tariyana

Jealous
Laba baba ne-jealousy
Baba ne-jealous
Laba baba ne-jealousy

Baba ne-jealous
Laba baba ne-jealousy
Baba ne-jealous
Laba baba ne-jealousy

Bathini man
Bare ke Leemckee
Asambe, Asambe
Asambe, Asambe

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Baba ne-jealous

Jealous
Laba baba ne-jealousy
Baba ne-jealousy
Bona laba baba ne-jealous

Baba ne-jealousy
Bona laba baba ne-jealous
Baba ne-jealousy
Bona laba baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Bona laba baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Bona laba baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Bona laba baba ne-jealous

Yithina amabhoza
Yithi aboMageba
Us’bone masingena
Bona laba baba ne-jealous

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Ceeka RSA, Tyler ICU, Leemckrazy, Khalil Harrison
  • Album: Jealousy
  • Released: 2023