Daliwonga – Moya Lyrics ft. Aymos - Find Out Lyrics Daliwonga – Moya Lyrics ft. Aymos - Find Out Lyrics

Daliwonga – Moya Lyrics ft. Aymos

Daliwonga Uyang Testa Album Lyrics
Daliwonga – Uyang Testa Album Lyrics

Moya Lyrics by Daliwonga ft Aymos

Thabo Ngubane
Emoya, emoya
Emoya, emoya
(Ngithi ngicel’umoya)

Emoya, emoya
Emoya, emoya
(Ngicel’umoya)
Emoya, emoya
(Umoya)
Emoya, emoya
(Ngithi ngicel’umoya)

Emoya, emoya
Emoya, emoya
(Umoya, ngicel’umoya)

Hay, ngalo, ngalo makuphell inyanga
Bayangi hlupha, bangifunl imali
Njalo, njalo, njalo, njalo
Hayi njalo, njalo, njalo, njalo

Hay, ngalo, ngalo makuphel’ inyanga
Bayangi hlupha, bangifun’ imali
Njalo, njalo, njalo, njalo
Hayi njalo, njalo, njalo, njalo

Iskweleti singihleli entanyeni
Angisakhoni noku shawa ngumoya
Iskweleti singihleli entanyeni
Angisakhoni noku shawa ngumoya

Iskweleti singihleli entanyeni
Angisakhoni noku shawa ngumoya
Iskweleti singihleli entanyeni
Angisakhoni noku shawa ngumoya

Nglcel’umoya
Ng’cel’umoya
Ng’cel’umoya
Nglcel’umoya
Nglcel’umoya
Ng’cel’umoya
Ng’cel’umoya
Ng’cel’umoya, ya

Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa
Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa
Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa
Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa

Ng’cel’umoya
Ng’cel’umoya
Ng’cel’umoya
Nglcel’umoya
Ng’cel’umoya
Ng’cel’umoya
Ng’cel’umoya
Nglcel’umoya

Ngkhathele, ngizwile
Ngkhathele, ngizwile
Ngkhathele, ngizwile
Ngkhathele, ngizwile

Njalo, njalo
Njalo, njalo, njalo
Njalo nguwe
Hhay, hhay njalo, njalo nje
Ung’fun’ amasheleni

Ngisebenzell umdeni
Hhayi ngiyekeleni bo
Ngizizwa ngaphakathi
Ukuthi angisakhoni nokuzibamba

Hhayi ngiyekeleni bo
Hhayi ngiyekeleni bo
Hhayi ngiyekeleni bo
Hhayi ngiyekeleni we

Makuyi le’gender, hhayi ingenza ngingalali
Engenza ng’khiphe lemali

Nglcela ning’nikeni umoya
Cela ning’nike umoya
Hhayi ng’cel’ umoya
Hhayi ng’cel’ umoya

Ng’cel’ umoya
Ng’cel’ umoya
Hhayi ng’cel’ umoya
Yeah, ng’cel’ umoya

Ng’cel’ umoya
Ng’cel’ umoya
Hhayi ng’cel’ umoya
Yeah, ng’cel’ umoya
Nglcel’ umoya

Emoya, emoya
Ng’cel’ umoya
Hhayi ng’cel’ umoya
Emoya, emoya
Yeah, nglcel’ umoya

Ng’cell umoya
Emoya, emoya
Ng’cel’ umoya
Hhayi ng’cel’ umoya
Emoya, emoya

Yeah, ng’cel’ umoya
Ngicell umoya
Ngicell umoya
Ngicel’ umoya

Written by; Daliwonga, Aymos
Released date; 23 March, 2021
Album/EP; Uyang’ Testa

Daliwonga Moya Lyrics ft Aymos

Daliwonga Moya Lyrics In English Translation

Thabo Ngubane
Spirit, spirit
Spirit, spirit
(I beg your pardon)

Spirit, spirit
Spirit, spirit
(I beg your pardon)
Spirit, spirit
(Wind)
Spirit, spirit
(I beg your pardon)

Spirit, spirit
Spirit, spirit
(Spirit, I beg your pardon)

Hay, with it, with it let it last for a month
They don’t bother me, they don’t want money
Always, always, always, always
Not so, so, so, so, so

Hay, with it, with it let it be for a month
They harass me, they want money
Always, always, always, always
Not so, so, so, so, so

Debt settled on my neck
I can’t even take a shower anymore
Debt settled on my neck
I can’t even take a shower anymore

Debt settled on my neck
I can’t even take a shower anymore
Debt settled on my neck
I can’t even take a shower anymore

Breathe
It’s windy
It’s windy
Breathe
Breathe
It’s windy
It’s windy
With a sigh, yes

Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa
Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa
Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa
Wusa,
wusa
Wusa, wusa, wusa

It’s windy
It’s windy
It’s windy
Breathe
It’s windy
It’s windy
It’s windy
Breathe

I’m tired, I heard
I’m tired, I heard
I’m tired, I heard
I’m tired, I heard

Always, always
Always, always, always
Always you
Hhay, hhay always, always
You are looking for shillings

I work for the family
No, leave me alone
I feel inside
That I can no longer control myself

No, leave me alone
No, leave me alone
No, leave me alone
Not leave me alone

Let’s go to the gender, not to make me sleepy
I can make this money out

Please give me some air
Please give me some air
Not for a moment
Not for a moment

I beg your pardon
I beg your pardon
Not for a moment
Yeah, that’s fine

I beg your pardon
I beg your pardon
Not for a moment
Yeah, that’s fine
Ask for it

Spirit, spirit
I beg your pardon
Not for a moment
Spirit, spirit
Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either

Ng’ell cell
Spirit, spirit
I beg your pardon
Not for a moment
Spirit, spirit

Yeah, that’s fine
I asked for air
I asked for air
I beg your pardon