DBN Gogo – Khuza Gogo Lyrics ft. Mpura - Find Out Lyrics DBN Gogo – Khuza Gogo Lyrics ft. Mpura - Find Out Lyrics

DBN Gogo – Khuza Gogo Lyrics ft. Mpura

DBN Gogo Khuza Gogo Lyrics
DBN Gogo – Khuza Gogo Lyrics ft. Mpura

Khuza Gogo Lyrics by DBN Gogo ft Mpura

Khuza
Khuza
Hay khuza
Khuza
Hay khuza
Khuza
Ishu nantsoke
Asizanga ngomkokotelo
Sizophusha nomakhwapheni abazali basemakhuleni
Bafunana nesinkwa webhantsela

Asizanga ngomkokotelo
Sizophusha nomakhwapheni abazali basemakhuleni
Bafunana nesinkwa webhantsela

Heh bhantsela hay bhantsela
We bhantsela hay bhantsela
He bhantsela hay bhantsela
We bhantsela hay bhantsela
Heh bhantsela hay bhantsela
Heh bhantsela hay bhatsela
Heh bhantsela hay bhatsela
Heh bhantsela hay bhatsela

We gogo khuza labafana bakho
Sebefike nemkhonto nama hawu manje
Nangomuny zoysus usengbuka kabi
Asvele sngenemsamu sbekidolo phants
Sithukhlalaphants sxoxe indaba naba phants
Sengishi ndabe ncane
Sengishi ndabe mnand
Sengishi ndabe ncan
Sengishi ndabe mnand
Sengishi ndabe ncan
Aibo we
Cos cos kwakukhonumfanomncane
Umfanomncane ukhulethandukshayi number
Efunimpilo isonka ephusha nabangane bakhe
Khona bezopopa bedli nice time

We gogo khuza labafana bakho
Sebefike nemkhonto nama hawu manje
Nangomuny zoysus usengbuka kabi
Asvele sngenemsamu sbekidolo phants
Sithukhlalaphants sxoxe indaba naba phants
Sengishi ndabe ncane
Sengishi ndabe mnand

Akiri kanti rishaka nih
Akiri hape lilibatla vhi
Yeka mmaw kibusatani
Yelilitarhiu liphapha mi

Ai syojayva nini angithi thina sojaiva nin
Ai thina sojaiva nini ai thina sojaiva nini
Ekirhi kula phara fara impilo ingumlabalaba
Ai ngijola ka shabalala
Lomntana uyisphalaphala inkinga yakhe uyabalabala
Ngapha mangbamba uyavala vala
Naba banye ngama walawala
Umncane nana lala

Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)

Khuza
Khuza
Hai khuza
Khuza
Hai khuza
Khuza
Hai khuza
To tha phu thudaa thu nanawe (nanawe)
Shibilikuphethun durban gogo we
Khuza gogo khuza
Yilabafana sebephethi vura s
Ashi sgubu groova
Nayi remi ne henny phuza
Nna nghleli no ura ura hay ngempelindode yaphunyuka (phunyuka)
Bhalingoma nakhu sengjuluka
Ai lengomi lethi bhom in my zoo ahh
Gogo khuza
Gogo khuza
Gogo khuza aw gogo khuza

Bhalingoma nakhu sengjuluka
Ai lengomi lethi bhom in my zoo ahh
Gogo khuza
Gogo khuza
Gogo khuza aw gogo khuza

Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)

Khuza
Khuza
Hai khuza
Khuza
Hai khuza
Khuza
Hai khuza

Written by; DBN Gogo, Mpura

DBN Gogo Khuza Gogo Lyrics ft Mpura

DBN Gogo Khuza Gogo Lyrics In English Translation

Warn
Warn
Hay warn
Warn
Hay warn
Warn
Ishu and everything
We did not come for fraud
We will also be pushing the parents of the stepmothers
They want a bunch of bread

We did not come for fraud
We will also be pushing the parents of the stepmothers
They want a bunch of bread

Heh bhantsela hay bhantsela
We banded the band
Then fasten the hay band
We banded the band
Heh bhantsela hay bhantsela
Heh bantsela hay bhatsela
Heh bantsela hay bhatsela
Heh bantsela hay bhatsela

Grandmother warn your boys
They have come with a spear and a hammer now
And sometimes Zoysus still looks bad
Asvele sngen samu sbekidolo phants
Sithukhlalaphants tell the story with these phants
I’m getting younger
I’m really happy
I’m so young
I’m really happy
I’m so young
Aibo we
Cos cos there was a little boy
The little boy has a number
Eating a loaf of bread with his friends
Then they will have a nice time

Grandmother warn your boys
They have come with a spear and a hammer now
And sometimes Zoysus still looks bad
Asvele sngen samu sbekidolo phants
Sithukhlalaphants tell the story with these phants
I’m getting younger
I’m really happy

Acknowledges and desires nih
Akiri is also very vocal
Only mmaw is satanic
This is my story

Ai syojayva when not we sojaiva nin
Ai thina sojaiva nini ai thina sojaiva nini
In this parish, life is a mess
Ai ngijola ka shabalala
The child is wandering and his problem is solved
This side closes and closes
Here are some of the ones I chose
You are too young to sleep

Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)

Warn
Warn
Don’t worry
Warn
Don’t worry
Warn
Don’t worry
To tha phu thudaa thu nanawe (nanawe)
Shibilikuphethun durban gogo we
Rebuke gogo rebuke
These are the boys who have already opened the s
Ashi sgubu groova
Here is remi and henny drink
I’m sitting with ura ura hay at the end of the day escape (escape)
I’m just sweating
Ai lengomi lethi bhom in my zoo ahh
Gogo calm down
Gogo calm down
Gogo khuza aw gogo khuza

I’m just sweating
Ai lengomi lethi bhom in my zoo ahh
Gogo calm down
Gogo calm down
Gogo khuza aw gogo khuza

Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)
Khuza gogo khuza (khuza)

Warn
Warn
Don’t worry
Warn
Don’t worry
Warn
Don’t worry