DIHO – Szyby Lyrics - FindOutLyrics DIHO – Szyby Lyrics - FindOutLyrics

DIHO – Szyby Lyrics

DIHO Szyby Lyrics, Szyby Lyrics by DIHO

Pow, pow (ha ha ha ha)
Pow, pow, woo
Pow, yeah, pow, yeah (ha ha ha ha)
Pow, pow, yeah, woo

Szyby w dół w Mercedesach (pow)
Ze mną pitbull, na tylnich siedzeniach (pow)
Wszystkie cipki (yeah, yeah, ha ha ha ha), lubią gości w dresach (pow)
Chuj w dupę policji, na zawsze kurwy jebać (aha)

Jestem Turas i mam złoto na szyi
Moja fura jest z Germanii, wkładam palec pod mini (oho)
Ty jesteś burak, a nie king tak jak Bibič
Zobacz drip mój jak kapie, ona mokra jak Fiji

Jestem małpa i mam stado goryli (woof)
Jeden Afganistan, drugi z Afryki (woof)
Trzeci Yugo, ma dwa granatniki
No to Frugo, to smak egzotyki, kurwo

Przestań mi pierdolić, kozak to ty jesteś w grupie (boom)
Po spotkaniu ze mną możesz wylądować w trumnie (rrra)
Drożej mogę sprzedać, to chętnie od ciebie kupię
Szybki pieniądz, 022, Praga-Południe

Szyby w dół w Mercedesach (pow)
Ze mną pitbull, na tylnich siedzeniach (pow)
Wszystkie dziwki (yeah, yeah, ha ha ha ha), lubią gości w dresach (pow)
Chuj w dupę policji, na zawsze kurwy jebać (aha)

Gaś tego klekota (ej), bo twój drip śmierdzi ropą (woo)
Licznik przekręcony, parę baniek ma za sobą (eh)
Nie wiem kto cię chował, ale brak ci kultury (wrrr)
Stary cię zajebie (woo), bo żeś zapomniał faktury (co)

Weekend Berlin, jadę z braćmi, hotel – Carlton Ritz (woo, ha)
Nowym Mercedesem, po asfalcie – opon pisk (skrrrt)
Pytanie wciąż to samo – jak się szybko dorobić?
Dwie pensje mam na sobie, na co dzień, nie tylko klip (oh)

Karawana Mercedesów jak na cygańskim weselu
Jak nie pójdzie na randkę, to skończę w burdelu
Tylko grubość portfela mnie odróżnia od menelów
Poszło mi z nią gładko, jakbym używał kremu (pow, pow)
Nie jestem w szpitalu, a naszczałem do basenu (ha ha ha ha)
Tak się najebałem, że zapomniałem refrenu
Jedziemy!

Szyby w dół w Mercedesach (pow)
Ze mną pitbull, na tylnich siedzeniach (pow)
Wszystkie dziwki (yeah, yeah, ha ha ha ha), lubią gości w dresach (pow)
Chuj w dupę policji, na zawsze kurwy jebać (aha)
Szyby w dół w Mercedesach (pow)
Ze mną pitbull, na tylnich siedzeniach (pow)
Wszystkie dziwki (yeah, yeah, ha ha ha ha), lubią gości w dresach (pow)
Chuj w dupę policji, na zawsze kurwy jebać (aha)
Szyby w dół w Mercedesach (pow)
Ze mną pitbull, na tylnich siedzeniach (pow)
Wszystkie dziwki (yeah, yeah, ha ha ha ha), lubią gości w dresach (pow)
Chuj w dupę policji, na zawsze kurwy jebać (aha)

DIHO Szyby Lyrics English Translation

Pow, pow (ha ha ha ha)
Pow pow woo
Pow, yeah, pow, yeah (ha ha ha ha)
Pow, pow, yeah, woo

Windows down on Mercedes (pow)
With me a pitbull, in the back seats (pow)
All pussies (yeah, yeah, ha ha ha ha), they like men in sweatpants (pow)
Fuck in the ass of the police, fuck forever (aha)

I am Turas and I have gold around my neck
My cart is from Germania, I put my finger under the mini (oho)
You are beetroot, not king like Bibič
See my drip drip, she’s wet like Fiji

I’m a monkey and I have a pack of gorillas (woof)
One Afghanistan, the other from Africa (woof)
Third Yugo, has two grenade launchers
It’s Frugo, it’s the taste of the exotic, whore

Stop fucking me, cossack you’re in the group (boom)
After meeting me you can land in the coffin (rrr)
I can sell more, I will gladly buy from you
Quick money, 022, Praga-Południe

Windows down on Mercedes (pow)
With me a pitbull, in the back seats (pow)
All bitches (yeah, yeah, ha ha ha ha), they like guys in sweatpants (pow)
Fuck in the ass of the police, fuck forever (aha)

Put out that clatter (ej) ’cause your drip smells like oil (woo)
Counter turned, a couple of bubbles behind it (eh)
I don’t know who hid you but you lack culture (wrrr)
Dude’s gonna fuck you up (woo) cause you forgot the invoice (what)

Weekend Berlin, I’m going with my brothers, hotel – Carlton Ritz (woo, ha)
New Mercedes, on the asphalt – tire screech (skrrrt)
The question is still the same – how to quickly earn extra money?
I have two salaries on every day, not just a clip (oh)

A caravan of Mercedes like at a gypsy wedding
If he doesn’t go on a date, I’ll end up in a brothel
Only the thickness of the wallet distinguishes me from bums
I went so smooth with her like I’m using cream (pow, pow)
I’m not in the hospital and pissed in the pool (ha ha ha ha)
I got so fucked up I forgot the chorus
We drive!

Windows down on Mercedes (pow)
With me a pitbull, in the back seats (pow)
All bitches (yeah, yeah, ha ha ha ha), they like guys in sweatpants (pow)
Fuck in the ass of the police, fuck forever (aha)
Windows down on Mercedes (pow)
With me a pitbull, in the back seats (pow)
All bitches (yeah, yeah, ha ha ha ha), they like guys in sweatpants (pow)
Fuck in the ass of the police, fuck forever (aha)
Windows down on Mercedes (pow)
With me a pitbull, in the back seats (pow)
All bitches (yeah, yeah, ha ha ha ha), they like guys in sweatpants (pow)
Fuck in the ass of the police, fuck forever (aha)