DJ Ngwazi – Umlilo Lyrics

DJ Ngwazi Umlilo Lyrics, Pouler D’Musiq Umlilo Lyrics, MaWhoo Umlilo Lyrics

Mmmmmm
Hey yihihi

Ubusuku bonke angilali ngiyathandaza
Ngilwizimp’engingazazi emaphusheni

Bangifela umona, mmmh
Bangilwisa ngithule, yoho…

Izizwe ngyathatha ngyabeka ahha
Igqondo imidlizo leyami

Sthunywa sami lesi sami siyakhuluma
Sithi angiqinis’emthandazweni
Angesabi mina
Ngibiyelwe ngomlilo
Oh Ngibiyelwe) ngomlilo

Sthunywa sami lesi sami siyakhuluma (siyakhulula)
Sithi angiqinis’emthandazweni(mthandazweni)
Angesabi mina (ngibiyelwe ngomlilo)
Ngibiyele ngomlilo
Oh Ngibiyele ngomlilo
(NGIBIYELWE NGOMLILO)

Ye iye yeyeyeye
Ye yo yoyoyo
Ye yo yoyoyo
Ye yo yoyoyo
Ye yo yoyoyo

Izizwe ngyathatha ngyabeka ahha
Igqondo imidlizo leyami

Sthunywa sami lesi sami siyakhuluma
Sithi angiqinis’emthandazweni
Angesabi mina
Ngibiyelwe ngomlilo
Oh Ngibiyelwe) ngomlilo (YEEH)

DJ Ngwazi Umlilo Lyrics English Translation

Mmmmmm
Hey hihihi

All night I do not sleep I pray
I am a stranger in dreams

They are jealous of me, mmmh
They attacked me silently, yoho…

I took the nations and put them away
The mind is mine

My messenger is speaking
We say that I am not strong in prayer
I am not afraid
I am surrounded by fire
Oh I am surrounded) by fire

My messenger, this one speaks (liberates)
We say that I am not strong in prayer (prayer)
I’m not afraid (surrounded by fire)
I surrounded myself with fire
Oh, surround me with fire
(I AM SURROUNDED BY FIRE)

Yes, he belongs to him
Yes, yes, yes
Yes, yes, yes
Yes, yes, yes
Yes, yes, yes

I took the nations and put them away
The mind is mine

My messenger is speaking
We say that I am not strong in prayer
I am not afraid
I am surrounded by fire
Oh I’m surrounded) by fire (YEEH)

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: DJ Ngwazi, Pouler D'Musiq, MaWhoo
  • Album: Umlilo
  • Released: 2023