DJ Obza & Bongo Beats – Kuyenyukela Lyrics - FindOutLyrics DJ Obza & Bongo Beats – Kuyenyukela Lyrics - FindOutLyrics

DJ Obza & Bongo Beats – Kuyenyukela Lyrics

Kuyenyukela Lyrics DJ Obza, DJ Obza Kuyenyukela Lyrics ft Bongo Beats

Ngigcinisile ngayihamba lendlela
Ngagileka ngawa
Kodwa buka ngisayi mooi teng
Badlalile ngam bangibukela phantsi
Bangiqambela amanga
Akusena ndaba kodwa buka ngisa mooi teng

Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kodwa sito phumelela
Kuyenyukela
Sukuma sambe phela
Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kodwa sito phumelela
Kuyenyukela

Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela

Ayikho indlela
Eya empumelelweni
Engena manyeva
Bangidlulile abaningi
Kodwa banqobile
Landzela amaphupho akho
Sifikile sikhathi sakho
Sukuma
Vele tinkinga emhlabeni
Tidali we

Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kodwa sito phumelela
Kuyenyukela
Sukuma sambe phela
Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kuyenyukela
Kodwa sito phumelela
Kuyenyukela

Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukuma sambe phela
Sukma sambe phela

DJ Obza Kuyenyukela Lyrics English Translation

I finally went this way
I fell and fell
But look I’m not mooi teng
They made fun of me and looked down on me
They lied to me
It’s not a story but a book

It’s rising
It’s rising
It’s rising
But we are not successful
It’s rising
Get up and walk
It’s rising
It’s rising
It’s rising
But we are not successful
It’s rising

Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk

There is no way
To success
Entering thorns
Many have surpassed me
But they have won
Follow your dreams
Your time has come
Sukuma
There are just problems in the world
We did not

It’s rising
It’s rising
It’s rising
But we are not successful
It’s rising
Get up and walk
It’s rising
It’s rising
It’s rising
But we are not successful
It’s rising

Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk
Get up and walk