DJ Spinall – EDI Lyrics ft. Reminisce

DJ Spinall EDI Lyrics

DJ Spinall – EDI Lyrics ft. Reminisce

DJ Spinall EDI Lyrics

Edi Okonta
Ronaldo Okocha
Olopa soldier
Spinall Oja
Edi Okonta
Ronaldo Okocha
Olopa soldier
Spinall Oja

Sho ma love mi jeje sho ma love mi tender
(ah ah sho ma love me tender)
O ja daddy eyan iron bender
(ah ah eyan iron bender)
Mo ma n nowo gan emi money spender
(ah ah emi moni spender)
Lo no gboro gbayi o tun wa lo slender
(ah ah o tun wa lo slender)

Me and my boys we dey ball o
Oloko nla lo le ?
Ka lo gbenusi lo do spinall
Ti a n ba ti pe e ko gbe call me
Me and my boys we dey ball o
Olomu nla lo le ?
Ka lo gbenusi lo do spinall o
Ti n ba ti kpe e o gbe call me

Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dunnn

Edi okonta
Ronaldo okocha
Olopa soldier
Spinall o ja

O lo n bo lataro ile de ti fe shuu
(ah ah ile de ti fe shu)
Mo n pe e o gbe ago o ti fe ma pe ju
(ah ah o ti fe ma peju)
Ti n ba de rush e o ma ni mo n be ju
(ah ah o ma ni mo n be ju)
Mo o ni pe shetan ki alakan to se ju
(ah ah ki alakan to se ju)

Me and my boys we dey ball o
Oloko nla lo le ?
Ka lo gbenusi lo do spinall
Ti a n ba ti pe e ko gbe call me
Me and my boys we dey ball o
Olomu nla lo le ?
Ka lo gbenusi lo do spinall o
Ti n ba ti kpe e o ko gbe call m

Edi okonta
Ronaldo okocha
Olopa soldier
Spinall o ja

O lo n bo lataro ile de ti fe shuu
Mo n pe e o gbe ago o ti fe ma pe ju
Ti n ba de rush e o ma ni mo n be ju
Mo o ni pe shetan ki alakan to settle

Me and my boys we dey balling
Oloko nla lo le ?
Ka lo gbenusi lo do spinall
Ti a n ba ti pe e ko gbe call me
Me and my boys we dey balling
Olomu nla lo le ?
Ka lo gbenusi lo do spinall o
Ti n ba ti kpe e o gbe call m

Written by; DJ Spinall
Released date; 9 December, 2020
Album/EP; GRACE

EDI Lyrics DJ Spinall ft Reminisce