DJ Stokie – Soke S’bone Lyrics

DJ Stokie Soke S’bone Lyrics, DJ Stokie & Loxion Deep Soke S’bone Lyrics (feat. Sir Trill, Nobantu Vilakazi & Murumba Pitch)

Bantu bashayi number ngoke ngibone
Ngonke ngibone mina (Ngoke ngibone mina)
Bantu bashayi number soke sibone
Sonke sibone thina (Soke sibone thina)

Hayi uStokoloko ufikile ubashayela inumber
Kaze bawonephi na (Kaze bawonephi na)
Hayi uStokoloko ufikile ubagaxa inumber
Kaze bawonephi na (Kaze bawonephi na)

Bathi fede kwazi bani
Hlambe namhla mfanakithi sijaiva kok’gcina
Bathi uStokie inkinga
Bathi nanka amaphoyisa azoscima

Bathi fede kwazi bani
Hlambe namhla mfanakithi sijaiva kok’gcina
Bathi uStokie inkinga
Bathi nanka amaphoyisa azoscima

Asimbonanga uStokoloko
Laph’ ekhona
Laph’ eshayakhona
Asimbonanga uStokoloko
Laph’ ekhona
Laph’ eshayakhona

Aw’ ngtshele Stokoloko
Abantu bakhala ngawe
Kanti yini yona le yona
Wasuhlupha kangaka

Aw’ ngtshele Stokoloko
Abantu bakhala ngawe
Kanti yini yona le yona
Wasuhlupha kangaka

Asinavalo
Abasiyeke thina
Abasiyekeleni
Senza esidume ngakho

Asinavalo
Abasiyeke thina
Abasiyekeleni
Senza esidume ngakho

Bona bayesaba
Mayefika uStokie
Bavele babambe ikhanda
Khona manje ziwa toti

Bona bayesaba
Mayefika uStokie
Bavele babambe ikhanda
Khona manje ziwa toti

Bathi fede kwazi bani
Hlambe namhla mfanakithi sijaiva kok’gcina
Bathi uStokie inkinga
Bathi nanka amaphoyisa azoscima

Bathi fede kwazi bani
Hlambe namhla mfanakithi sijaiva kok’gcina
Bathi uStokie inkinga
Bathi nanka amaphoyisa azoscima

Asimbonanga uStokoloko thina
Laph’ ekhona
Laph’ eshayakhona
Asimbonanga uStokoloko thina
Laph’ ekhona
Laph’ eshayakhona

DJ Stokie Soke S’bone Lyrics English Translation

People call a number so I can see
All I see myself (So I see myself)
People call the number we all see
We’ve all seen it (We’ve all seen it)

No Stokoloko has come calling them inumber
Never See Where (Never See)
No Stokoloko has come and put the number on them
Never See Where (Never See)

They say no one knows
Maybe today my friend we are dancing for the last time
They say Stokie is a problem
They said the police were going to extinguish it

They say no one knows
Maybe today my friend we are dancing for the last time
They say Stokie is a problem
They said the police were going to extinguish it

We did not see Stokoloko
Where he is
Wherever he goes
We did not see Stokoloko
Where he is
Wherever he goes

Tell Stokoloko
People are crying out for you
And what about it
He bothered so much

Tell Stokoloko
People are crying out for you
And what about it
He bothered so much

We are not afraid
They have left us
Let them alone
We do what we are famous for

We are not afraid
They have left us
Let them alone
We do what we are famous for

They are afraid
Let Stokie come
They just shake their head
Right now they are falling apart

They are afraid
Let Stokie come
They just shake their head
Right now they are falling apart

They say no one knows
Maybe today my friend we are dancing for the last time
They say Stokie is a problem
They said the police were going to extinguish it

They say no one knows
Maybe today my friend we are dancing for the last time
They say Stokie is a problem
They said the police were going to extinguish it

We did not see Stokoloko
Where he is
Wherever he goes
We did not see Stokoloko
Where he is
Wherever he goes