DJ Sumbody – Iyamemeza Lyrics ft. Drip Gogo, The Lowkeys

DJ Sumbody Iyamemeza Lyrics
DJ Sumbody – Iyamemeza Lyrics ft. Drip Gogo, The Lowkeys

Iyamemeza Lyrics by DJ Sumbody ft The Lowkeys

Ekseni
Ekseni
Ekseni

Iqhude liyamemeza
Ekseni ngawasi ngo
O3:00am

Iqhude liyamemeza
Ekseni ngawasi ngo
O3:00am

Lithi phaphama
Ayi vuka thwasa lusi hamboshaya
Lithi phaphama
Ayi vuka thwasa lusi hamboshaya

Lithi phaphama
Ayi vuka thwasa lusi hamboshaya
Lithi phaphama
Ayi vuka thwasa lusi hamboshaya

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Ekseni

Labhobhok’ idlozi
labow idlozi lathi nonhlanzi mafel eweni
ngiwugcabile mina hlikiliza Mina
Keyalijwetsa lona

Asinthwena
Keyalijwetsa lona

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza
Lithi ki ki ki li ki ki ki
Liyamemeza

Written by; DJ Sumbody, Drip Gogo, The Lowkeys

DJ Sumbody Iyamemeza Lyrics ft Drip Gogo The Lowkeys

DJ Sumbody Iyamemeza Lyrics In English Translation

In the morning
In the morning
In the morning

The rooster crows
In the morning I do not know
O3: 00am

The rooster crows
In the morning I do not know
O3: 00am

It says wake up
Don’t get up early and go for a work
It says wake up
Don’t get up early and go for a work

It says wake up
Don’t get up early and go for a work
It says wake up
Don’t get up early and go for a work

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing

In the morning

It was a demon
labow the angel said and the fish died on the cliff
I have borne it, and I am afflicted
Let me tell you

We are not changing
Let me tell you

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing

Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing
Lithi ki ki ki ki ki ki ki ki
It crowing