DJ Tira & Q Twins – Ngilimele Lyrics

DJ Tira Ngilimele Lyrics

DJ Tira & Q Twins – Ngilimele Lyrics

Ngilimele Lyrics by DJ Tira ft Q Twins

Uthandolwami, mangizok’nika lona 
Ngicela wazi ukuthi ngilimele
Uthandolwami, mangizok’nika lona 
Ngicela wazi ukuthi ngilimele

Ngilimele
Emoyeni ngilimele
Othandweni ngilileme
Enhlizweni ngilimele

Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 

Uthandolwami, mangizok’nika lona 
Ngicela wazi ukuthi ngilimele
Uthandolwami, mangizok’nika lona 
Ngicela wazi ukuthi ngilimele

Ngilimele
Emoyeni ngilimele
Othandweni ngilileme
Enhlizweni ngilimele

Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 

Ngizohamba nawe (Ngicela ungay’phuli inhliziyo yami)
Ngizokulandela (Oh ithuba lokugcina leli)
Ngizohamba nawe (Ngicela ungay’phuli inhliziyo yami)
Ngizokulandela (Ye ye ye ye)

Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 

Uthandolwami, mangizok’nika lona 
Ngicela wazi ukuthi ngilimele
Uthandolwami, mangizok’nika lona 
Ngicela wazi ukuthi ngilimele

Ngilimele
Emoyeni ngilimele
Othandweni ngilileme
Enhlizweni ngilimele

Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 

Peruru-pe (Uthando lwami) pe 
Peruru-pe pe pe 
Peruru-pe, peruru-pe 
Peruru-pe pe pe 
Peruru-pe (Uthando lwami) pe 
Peruru-pe pe peeee….

Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 
Ngicel’ ungise, O lapho kuphela khona uthando 

Uthandolwami

Written by; DJ Tira, Q Twins

DJ Tira Ngilimele Lyrics

DJ Tira Ngilimele Lyrics English Translation

My love, let me give it to you
Please know that I am injured
My love, let me give it to you
Please know that I am injured

I am injured
In the air I am injured
I am in love with you
I have a broken heart

Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends

My love, let me give it to you
Please know that I am injured
My love, let me give it to you
Please know that I am injured

I am injured
In the air I am injured
I am in love with you
I have a broken heart

Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends

I’ll go with you (Please don’t break my heart)
I’ll follow you (Oh last chance)
I’ll go with you (Please don’t break my heart)
I’ll follow you (Yes, yes, yes)

Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends

My love, let me give it to you
Please know that I am injured
My love, let me give it to you
Please know that I am injured

I am injured
In the air I am injured
I am in love with you
I have a broken heart

Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends

Peruru-pe (My love) pe
Peruru-pe pe pe
Peruru-pe, peruru-pe
Peruru-pe pe pe
Peruru-pe (My love) pe
Peruru-pe pe peeee ….

Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends
Please lead me, O where love ends

My love