DJ Zandimaz – For Me Lyrics

DJ Zandimaz For Me Lyrics

DJ Zandimaz – For Me Lyrics

For Me Lyrics by DJ Zandimaz

Ahhhhhh Finish!

Nguwe wedw’ ithemba lam’ ngasizwa yinhliziyo

Ngizwa kuthi di di ma uthi uzobuya
I feel it deep inside that you the one
You the one for me…

Nguwe wedw’ ithemba lam’ ngasizwa yinhliziyo
Ngizwa kuthi di di ma uthi uzobuya
I feel it deep inside that you the one
You the one for me…

Ngikhumbule sthandwa My lover lover Bathi uzobuya Kungekudala
Ngikhumbule sthandwa My lover lover Bathi uzobuya Kungekudala

Instrument

Sthandwa, my lover lover, bathi uzobuya, kungekudala
Ngikumbule Sthandwa, my lover lover, bathi uzobuya, kungekudala

Nguwe wedw’ ithemba lam’ ngasizwa yinhliziyo
Ngizwa kuthi di di ma uthi uzobuya
I feel it deep inside that you the one
You the one for me…

Nguwe wedw’ ithemba lam’ ngasizwa yinhliziyo
Ngizwa kuthi di di ma uthi uzobuya
I feel it deep inside that you the one
You the one for me…

Ngikukhumbule sthandwa My lover lover Bathi uzobuya Kungekudala
Ngikukhumbule sthandwa My lover lover Bathi uzobuya Kungekudala

Instruments

Sthandwa, my lover lover, bathi uzobuya, kungekudala
Ngikhumbule Sthandwa, my lover lover, bathi uzobuya, kungekudala

End

Ahhhhhh Finish!

Written by; DJ Zandimaz

DJ Zandimaz For Me Lyrics

DJ Zandimaz For Me Lyrics In English Translation

Ahhhhhh Finish!

You are my only hope and my heart is broken

I hear di di ma say he will be back
I feel it deep inside that you are the one
You the one for me …

You are my only hope and my heart is broken
I hear di di ma say he will be back
I feel it deep inside that you are the one
You the one for me …

I miss you dear My lover lover They say you will be back soon
I miss you dear My lover lover They say you will be back soon

Instrument

Sweetheart, my dear lover, they say you will be back, soon
I missed you Sweetheart, my sweetheart, they said she would be back, soon

You are my only hope and my heart is broken
I hear di di ma say he will be back
I feel it deep inside that you are the one
You the one for me …

You are my only hope and my heart is broken
I hear di di ma say he will be back
I feel it deep inside that you are the one
You the one for me …

I miss you dear My lover lover They say you will be back soon
I miss you dear My lover lover They say you will be back soon

Instruments

Sweetheart, my dear lover, they say you will be back, soon
Remember me Sweetheart, my dear lover, they said he would be back, soon

End

Ahhhhhh Finish!