Dlala Thukzin – Phuze Lyrics ft. Zaba - FindOutLyrics Dlala Thukzin – Phuze Lyrics ft. Zaba - FindOutLyrics

Dlala Thukzin – Phuze Lyrics ft. Zaba

Dlala Thukzin Phuze Lyrics
Dlala Thukzin – Phuze Lyrics

Phuze Lyrics by Dlala Thukzin

Ngeke sikwelete kenya tsheelete
Cancel e cheque beke le beke
Bula ciecle kushe circuite

Lomntwana vele bana Baningi
Ngeke ubuqede kwasho setshetshe
Avuthi ghost bavele bahleke

Basopha sesidakiwe angeke nisikhuze
Bathi khiphi henessy s’phuze khiphi camera ung’shuthe
Jozi, Durban k’hlangane nkonzi

Ses’dakiwe angeke nisikhuze bathi khiphi henessy s’phuze
Khiphi camera ung’shuthe
Jozi, Durban k’hlangane nkonzi siwomile

Phuze
Phuze
Phuze
Phuze

Phuze
Phuze
Phuze
Phuze

Phuze
Phuze
Phuze
Phuze

Sho sathi uya’khuzu gogo hamba ne phoko
Kena tsheelete yamaqeka madolo
Sphethe abempandla nesphongo sifuna
Ichakura sacaka nesonto
S’banda ne border

S’fikile ngora ezami sukile akekho
Angas’khona boza khulumi daka s’yaxova
Thatheli medi, no mbali s’yamoshava kena
Tsheelete s’yaqova kena tsheelete s’yaqova
Kena tsheelete s’yaqova
Yimi ispelete yabona
Yini enye engay’thola boza fede
Khambani umaqozu nakanjani
Awfede khambani maqozu nakanjani

Thukzin, thukzin, thukzin
Uzela nenkinga, Uzela nenkinga, Uzela nenkinga

Awuphadali eskwetu uyakolodisa
Umakhelwane wakhona uyamskolisa sikumele
Ngibize utriller azo ngikokodisa
Manje kumele ngilande imali uyabolekisa
Uthi mele ngilande imali uya kwelengisa

Thukzin, thukzin, thukzin
Uzela nenkinga, Uzela nenkinga, Uzela nenkinga

Awuphadali eskwetu uyakolodisa
Umakhelwane wakhona uyamskolisa sikumele
Ngibize utriller azo ngikokodisa
Manje kumele ngilande imali uyabolekisa
Uthi mele ngilande imali uya kwelengisa

Written by; Dlala Thukzin

Dlala Thukzin Phuze Lyrics

Dlala Thukzin Phuze Lyrics English Translation

We will not owe you money
Cancel checks weekly
Bula ciecle kushe circuite

This child already has many
You can’t finish it, said the knife
Avuthi ghost just laughed

They’re drunk and you can’t discipline us
They say take out the henessy s’phuze khiphi camera you shot
Jozi, Durban meet the minister

Drunk you can’t scold us they say get out henessy s’phuze
Take out the camera and take it
Jozi, Durban meet the minister we are dry

Drink
Drink
Drink
Drink

Drink
Drink
Drink
Drink

Drink
Drink
Drink
Drink

We said goodbye and gogo go with the goat
Enter the knee joint
We are bald and we want to
It will grow sacaka with the church
S’banda ne border

He has arrived at my house and is gone
He can still speak in the mud
Thatheli medi, no Mbali s’yamoshava kena
Inflammation coin enter coin coin
Enter the wallet
I am the spell they saw
What else can I get for them?
Take things in stride and try not focus too much on the problem
Don’t go for less that your full potential

Thukzin, thukzin, thukzin
You come with trouble, You come with trouble, You come with trouble

You don’t spend a fortune on credit
Her neighbor is making fun of her
I called their triller and rented it
Now I have to collect the money you borrow
He says I have to fetch money to hang it

Thukzin, thukzin, thukzin
You come with trouble, You come with trouble, You come with trouble

You don’t spend a fortune on credit
Her neighbor is making fun of her
I called their triller and rented it
Now I have to collect the money you borrow
He says I have to fetch money to hang it