Dr Duda – Sthandwa Sam Lyrics ft. Lannie Billion

Dr Duda The Prescription EP Lyrics

Dr Duda The Prescription EP Lyrics

Sthandwa Sam Lyrics by Dr Duda

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Sthandwa Sam
Sthandwa Sam

Written by; Dr Duda
Album/EP; The Prescription

 

Dr Duda Sthandwa Sam Lyrics