Dzo 729 – Ba Xolele Lyrics ft. Guyu Pane, YoungStunner [729 Street Vocal]

Dzo 729 Ba Xolele Lyrics

Dzo 729 – Ba Xolele Lyrics ft. Guyu Pane, YoungStunner [729 Street Vocal]

Ba Xolele Lyrics by Dzo 729 ft Guyu Pane YoungStunner

Abahlale phansi, Kukhishw’ibhuku
SIbhale amakhorekshin
Yimi usayitsheni
Webafana nansi i’mishini
Hhe ngithi ngihamba noDzo
Indoda enkulu ephuma eNdini
Hhawu shi!

Siyabangena nge’pheshini
Abahlale phansi, Kukhishw’ibhuku
SIbhale amakhorekshini
Yimi usayitsheni
Webafana nansi i’mishini
Hhe ngithi ngihamba noDzo
Indoda enkulu ephuma eNdini
Hhawu shi!
Siyabangena nge’pheshini

Bathi ngibayeke
Bathi ngibaxolele
Abazi lutho
Induku ivulelwe
Bathi ngibayeke
Bathi ngibaxolele
Abazi lutho

Induku ivulelwe
Bathi ngibayekele
Bathi ngibaxolele
Abazi lutho
Induku ivulelwe
Bathi ngibayekele
Bathi ngibaxolele
Abazi lutho
Induku ivulelwe

Bathi xolela
Xolela
Xolela
Xolela malume
Bathi xolela
Xolela
Xolela
Xolela malume

Bathi xolela
Xolela
Xolela
Xolela malume
Bathi xolela
Xolela
Xolela
Xolela malume

Bathi…

Written by; Dzo 729, Guyu Pane, YoungStunner

Dzo 729 Ba Xolele Lyrics ft Guyu Pane YoungStunner

Dzo 729 Ba Xolele Lyrics English Translation

Sit down, A book is taken out
We have written workshops
I am a sergeant
For the boys here is the mission
Well, I’m going with Dzo
A great man coming out of Indini
Oops!

We enter them with a picnic
Sit down, A book is taken out
We wrote the conventions
I am a sergeant
For the boys here is the mission
Well, I’m going with Dzo
A great man coming out of Indini
Oops!
We enter them with a picnic

They told me to stop
They asked me to forgive them
They know nothing
The rod is open
They told me to stop
They asked me to forgive them
They know nothing

The rod is open
They told me to stop
They asked me to forgive them
They know nothing
The rod is open
They told me to stop
They asked me to forgive them
They know nothing
The rod is open

They say forgive
Excuse me
Excuse me
Forgive uncle
They say forgive
Excuse me
Excuse me
Forgive uncle

They say forgive
Excuse me
Excuse me
Forgive uncle
They say forgive
Excuse me
Excuse me
Forgive uncle

Bathi…