Elwandle C – Ngitshele Lyrics | Find Out Lyrics

Elwandle C – Ngitshele Lyrics

Elwandle C Ngitshele Lyrics

Aw’ kung’tshele weh sthandwa sam

Aw’ kung’tshele weh sthandwa sam
Ukuthi yini I Kinga nah?
Uma ungafuni uthando lwami,
Bengicela uvele usho!

Aw’ kung’tshele weh sthandwa Sam (awung’tshele? awung’tshele?)
Ukuthi yini I Kinga nah?
Uma ungafuni uthando lwami,
Bengicela uvele usho!

Weh sthandwa sami
Kanti yini udlala ngami
Uma ungasangithandi ntombi kanti awusho nngani?

Weh sthandwa sami
Kanti yini udlala ngami
Uma ungasangithandi ntombi kanti awusho nngani?

Kunokuthi udlale Ngaaaami’ yeah

Ngihlala ngizibuze nje
Ingabe uyangithanda wena

Ubungijolela ngibekezela
Bengiyisilima sekwanele
Ubungijolela ngibekezela
Bengiyisilima sekwanele

Aw’ kung’tshele weh sthandwa sam
Ukuthi yini I Kinga nah?
Uma ungafuni uthando lwami,
Bengicela uvele usho!

Aw’ kung’tshele weh sthandwa Sam (awung’tshele? awung’tshele?)
Ukuthi yini I Kinga nah?
Uma ungafuni uthando lwami,
Bengicela uvele usho!

(Bengicela uvele usho!)

(Bengicela uvele usho!)

Yini ngoba ngena lutho dali
Bengicela uvele usho!
Ingoba ngena lutho dali
Bengicela uvele usho!

Yini ngoba ngena Mali dali
Bengicela uvele usho!
Ingoba ngena lutho dali
Bengicela uvele usho!

Kunokuthi udlale Ngaaaami’ yeah
Bengicela uvele usho!
Bengicela uvele usho!

Ubungijolela ngibekezela
Bengiyisilima sekwanele
Ubungijolela ngibekezela
Bengiyisilima sekwanele

Aw’ kung’tshele weh sthandwa sam
Ukuthi yini I Kinga nah?
Uma ungafuni uthando lwami,
Bengicela uvele usho!

Aw’ kung’tshele weh sthandwa Sam (awung’tshele? awung’tshele?)
Ukuthi yini I Kinga nah?
Uma ungafuni uthando lwami,
Bengicela uvele usho!

Elwandle C Ngitshele Lyrics English Translation

Tell me, my love

Tell me, my love
What is the Problem nah?
If you do not want my love,
Please just say so!

Tell me, dear Sam (don’t tell me? Don’t tell me?)
What is the Problem nah?
If you do not want my love,
Please just say so!

Whew my love
And what are you kidding me about
If you don’t love me anymore and why don’t you tell me?

Whew my love
And what are you kidding me about
If you don’t love me anymore and why don’t you tell me?

Instead of playing Ngaaaami ‘yeah

I always wonder
Do you love me

You were shooting at me patiently
I was stupid enough
You were shooting at me patiently
I was stupid enough

Tell me, my love
What is the Problem nah?
If you do not want my love,
Please just say so!

Tell me, dear Sam (don’t tell me? Don’t tell me?)
What is the Problem nah?
If you do not want my love,
Please just say so!

(Please just say so!)

(Please just say so!)

What because enter nothing create
Please just say so!
Because enter nothing creative
Please just say so!

Why not enter Mali dali
Please just say so!
Because enter nothing creative
Please just say so!

Instead of playing Ngaaaami ‘yeah
Please just say so!
Please just say so!

You were shooting at me patiently
I was stupid enough
You were shooting at me patiently
I was stupid enough

Tell me, my love
What is the Problem nah?
If you do not want my love,
Please just say so!

Tell me, dear Sam (don’t tell me? Don’t tell me?)
What is the Problem nah?
If you do not want my love,
Please just say so!