Felo Le Tee, Myztro – Dipatje Tsa Felo Lyrics - Find Out Lyrics Felo Le Tee, Myztro – Dipatje Tsa Felo Lyrics - Find Out Lyrics

Felo Le Tee, Myztro – Dipatje Tsa Felo Lyrics

Felo Le Tee Dipatje Tsa Felo Lyrics, Felo Le Tee, Myztro Dipatje Tsa Felo Lyrics (feat. Daliwonga)

Ntsango kabani?
Ntsango kabani?
Ntsango kabani?
Ntsango kabani?
Ntsango kabani?
Ntsango kabani?
Ntsango kabani?
Ntsango kabani?
Ntsango kabani?

Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo

Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje (Ntsango kabani?) tsa Felo

Dipatje tsa Felo
Ufuna ngim’ surpris-e, ngim’ dlis’ i-Jollof
Maar obatla dipatje tsa Felo
Ufuna ngim’ surpris-e, ngim’ dlis’ i-Jollof
Diteng dipatje tsa Felo
Diteng dipatje tsa Felo
Papa Penny Ahee, tsa Felo
Diteng dipatje tsa Felo

Ntsango kabani? (Hay’bo, Felo)
Ntsango kabani? (Hay’bo, Felo)
Ntsango kabani? (Hay’bo, Felo)
Ntsango kabani? (Hay’bo, ketsa Felo)

Ntsango kabani? (Hay’bo, Felo)
Ntsango kabani? (Hay’bo, ketsa Felo)
Ntsango kabani? (Hay’bo, Felo)
Ntsango kabani? (Hay’bo, ketsa Felo, Felo)
Ntsango kabani?

Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo

Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo
Dipatje tsa Felo (Ayeye)

Felo Le Tee Dipatje Tsa Felo Lyrics English Translation

Whose law is that?
Whose law is that?
Whose law is that?
Whose law is that?
Whose law is that?
Whose law is that?
Whose law is that?
Whose law is that?
Whose law is that?

Local wallets
Local wallets
Local wallets
Local wallets

Local wallets
Local wallets
Local wallets
Locals (Who’s Who?) Of the Place

Local wallets
You want me to be a ‘surprise-e’, I ‘feed’ Jollof
Maar searches for Location bags
You want me to be a ‘surprise-e’, I ‘feed’ Jollof
Content Location Papers
Content Location Papers
Papa Penny Ahee, Local
Content Location Papers

Whose law is that? (Hay’bo, Felo)
Whose law is that? (Hay’bo, Felo)
Whose law is that? (Hay’bo, Felo)
Whose law is that? (Hey, make a place)

Whose law is that? (Hay’bo, Felo)
Whose law is that? (Hey, make a place)
Whose law is that? (Hay’bo, Felo)
Whose law is that? (Hey, make a Place, Place)
Whose law is that?

Local wallets
Local wallets
Local wallets
Local wallets

Local wallets
Local wallets
Local wallets
Local Pockets (Ayeye)