Imfezi Emnyama – Cressida Lyrics ft. Blaq Diamond

Imfezi Emnyama Cressida Lyrics
Imfezi Emnyama – Cressida Lyrics ft. Blaq Diamond

Cressida Lyrics by Imfezi Emnyama ft Blaq Diamond

(Intro)
Aw ama cressida madoda
Insimbi yakudala
Into engavuki ekuseni
Evuka emini
Likhanya bha
Abantwana bama 80s

(Verse1- Imfezi Emnyama)
Akunani bazali bami
Masenibonile ukuthi ngenz’iphutha
Mangikheth’umuntu engimthandayo
Ngenz’iphutha mangithatha i-80s
Lami ngilifak’ekhaya
Ngiyanixolela bazali bami
Umasenibonile ukuthi ngenz’iphutha
Mangikhetha umuntu engimthandayo
Ngenziphutha mangithatha i-80s lami ngilifaka ekhaya
Aw i-cressida yamii le
Ayivuki ekuseni
Ivuka masekuphum’ilanga
Alilaleli i-cressida lami mama
Alilaleli i-cressida lami Baba
Angazi ngizoyithini lento
Into efuna iyinwele ze thousand
Ngzoythathaphi imali engaka

(Chorus)
I-cressida
I-cressida
I-cressida
Inzimbi zakudala
I-cressida
I-cressida
I-cressida
I-cressida
Insimbi zakudala

Inkinga yalo liyasebenza
Inkinga yalo linemali
Alincengi lutho
Nami liyangibhekelela
Bazali bami ningixolele
Ukuthi ngithathe le-cressida
Ngilifake ekhaya
Ngiyalibona i-2k
Impela lona lihle
Kodwa ngisayishaye nge cressida
Abantwana bama 80s insimbi zakudala

(Verse2- Ndu Browns)
Oh cressida yam oooh…
I-manual insimbi endala ak’siyi-auto
I-throwback intengayenzi i-woman on top
Inokutheleka ngo-12 eb’suku izokokota
Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa
Awuphenduke ubheke le mayeh
Hawe mayeh… waze wamuhle mtakwethu
Awuphenduke ubheke le mayeh
Hawe mayeh…waze wamuhle mtakwethu
I-manual insimbi endala ak’siyi-Auto
I-throwback intengayenzi i-woman on top
Inokutheleka ngo-12 eb’suku izokokota
Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa

(Chorus)
I-cressida
I-cressida
I-cressida
Inzimbi zakudala
I-cressida
I-cressida
I-cressida
I-cressida
Insimbi zakudala

Inkinga yalo liyasebenza
Inkinga yalo linemali
Alincengi lutho
Nami liyangibhekelela
Bazali bami ningixolele
Ukuthi ngithathe le-cressida
Ngilifake ekhaya
Kodwa ngisayishaye nge cressida
Abantwana bama 80s insimbi zakudala

(Verse3- Danya Devs)
Aw into zamzukwana ey
Cressida Cressida
Cressida yami
Cressida
Esami lesimomondiya
Into evele ishintshe igiya
Ay futhi ishaya nge reverse yomhlaba
(Aaah weeeh)
Cressida cressida
Cressida yami
Cressida
Esami lesimomondiya
Into evele ishintshe igiya
Ay futhi ushaya nge reverse yoMhlaba

Udali akashodi ngalutho i-full tank ugcwele mfi
Hhaw dali hhaaawa dali
Wakhanya okwenkanyezi
Hhaw dali haw dali kwalento ayichazeki
Kodwa into engiyaziyo
Ungithinta emanonini
Ngigcine sengikhala ngedwa

(Chorus)
I-cressida
I-cressida
I-cressida
Inzimbi zakudala
I-cressida
I-cressida
I-cressida
I-cressida
Insimbi zakudala

(Bridge)
I-manual insimbi endala ak’siyi-auto
I-throwback intengayenzi i-woman on top
Inokutheleka ngo-12 eb’suku izokokota
Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa

Written by; Imfezi Emnyama, Blaq Diamond

Imfezi Emnyama Cressida Lyrics ft Blaq Diamond

Imfezi Emnyama Cressida Lyrics In English Translation

(Intro)
Aw or cressida men
Old metal
Something that doesn’t wake up in the morning
Waking up at noon
It’s very bright
80s kids

(Verse1- The Black Cobra)
Not my parents
Let’s face it – I was wrong
Let me choose someone I like
I made a mistake and took the 80s
I put it in my home
I forgive my parents
You already know that I made a mistake
Let me choose someone I like
By mistake let me take my 80s and put it at home
Aw cressida yami le
He does not wake up in the morning
It rises at sunrise
He does not listen to my mother’s cressida
He does not listen to my cressida Father
I don’t know what to say to this
What she wants is a thousand hairs
Where do I get this money from?

(Chorus)
Cressida
Cressida
Cressida
Ancient instruments
Cressida
Cressida
Cressida
Cressida
Classic metals

Its problem works
Its problem is financial
It does not ask for anything
He cares for me too
My parents forgive me
That I took this cressida
I put it at home
I see 2k
It’s really beautiful
But I still hit it with cressida
Kids 80s classic instruments

(Verse2- Ndu Browns)
Oh cressida yam oooh…
The old manual manual is not auto
The throwback does not make a woman on top
It can arrive at 12 p.m.
It will give me a good laugh and will pamper me
Don’t turn to look at this mayeh
Oh my goodness my brother
Don’t turn to look at this mayeh
Oh my goodness my brother
The old manual tool is not Auto
The throwback does not make a woman on top
It can arrive at 12 p.m.
It will give me a good laugh and will pamper me

(Chorus)
Cressida
Cressida
Cressida
Ancient instruments
Cressida
Cressida
Cressida
Cressida
Classic metals

Its problem works
Its problem is financial
It does not ask for anything
He cares for me too
My parents forgive me
That I took this cressida
I put it at home
But I still hit it with cressida
Kids 80s classic instruments

(Verse3- Danya Devs)
Aw old thing ey
Cressida Cressida
My Cressida
Cressida
My sweetheart
Something just changed gears
Ay also strikes with reverse earth
(Aaah weeeh)
Cressida cressida
My Cressida
Cressida
My sweetheart
Something just changed gears
Ay also strikes with reverse Earth

Dali lacks nothing the full tank is full to the brim
Hhaw dali hhaaawa dali
He shone like a star
Hhaw dali haw dali for this is indescribable
But something I know
He touches me on the nipples
I ended up crying on my own

(Chorus)
Cressida
Cressida
Cressida
Ancient instruments
Cressida
Cressida
Cressida
Cressida
Classic metals

(Bridge)
The old manual manual is not auto
The throwback does not make a woman on top
It can arrive at 12 p.m.
It will give me a good laugh and will pamper me