Intaba Yase Dubai – Ngiyamthanda Lyrics

Intaba Yase Dubai Ngiyamthanda Lyrics, Ngiyamthanda Lyrics by Intaba Yase Dubai

Baba nomama wami aningiyekeleni
Ngoba ngiyamthanda
Baba nomama wami aningiyekeleni
Ngoba ngiyamthanda
Baba nomama wami (ohha)
Aningiyekeleni (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)
Baba nomama wami (ohha)
Aningiyekeleni (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)

Ngoba ngiyamthanda (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)

Bazali bami ningixolele nami angizenzi
Nami ngilawulwa Inhliziyo
Ikhalisa isginci ngidansele yona.
Baba nomama wami
Njengoba nani nangizala nibabili
Ngicela ningipheni ithuba
Nami owami umuzi ngizakhele wona
Engingakusho ngimthandile
Kulomzuzwana ngimazile
Nhliziyo yami uyithathile
Nhliziyo yami isikhulumile
Ithi, Umathandana wami lona
Umathandana wami lona
Umathandana wami
Umathandana wami

Baba nomama wami aningiyekeleni
Ngoba ngiyamthanda
Baba nomama wami aningiyekeleni
Ngoba ngiyamthanda
Baba nomama wami (ohha)
Aningiyekeleni (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)
Baba nomama wami (ohha)
Aningiyekeleni (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)

Ngoba ngiyamthanda (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)

Ngathi sengiyabona
Sewugijima lonke igceke
Sengihambe ngibakhomba
Ngithi naba bafwethu baphakele ma
Lapho iyinkomo seyiphumile zonke
Usuwumakoti wasekhaya ngokusemthethweni
Sebekuthele ngenyongo
Manje sifuna i-steb sasemshadweni
Esithi umathandana wami lona
Umathandana wami lona
Umathandana wami
Umathandana wami
Umathandana wami lona
Umathandana wami
Umathandana wami
Engazikhethela yena

Baba nomama wami aningiyekeleni
Ngoba ngiyamthanda
Baba nomama wami aningiyekeleni
Ngoba ngiyamthanda
Baba nomama wami (ohha)
Aningiyekeleni (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)
Baba nomama wami (ohha)
Aningiyekeleni (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)

Ngoba ngiyamthanda (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ohha)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)
Ngoba ngiyamthanda (ngiyamthanda ngayikhethela)

Ohha
Ohha
Ngiyamthanda ngayikhethela
Ngiyamthanda ngayikhethela

Intaba Yase Dubai Ngiyamthanda Lyrics English Translation

My father and mother do not leave me
Because I love him
My father and mother do not leave me
Because I love him
My mom and dad (ohha)
Don’t leave me (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)
My mom and dad (ohha)
Don’t leave me (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)

Because I love him (ohha)
Because I love him (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)
Because I love her (I love her and chose her)

My parents forgive me and I don’t do it
I too am controlled by the Heart
I play the guitar and dance to it.
My father and mother
As you and I were both born
Please give me a chance
I have built my own city
All I can say is I love her
At this moment I knew him
You have taken my heart
My heart has spoken
She says, “This is my beloved.”
This is my boyfriend
My boyfriend
My boyfriend

My father and mother do not leave me
Because I love him
My father and mother do not leave me
Because I love him
My mom and dad (ohha)
Don’t leave me (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)
My mom and dad (ohha)
Don’t leave me (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)

Because I love him (ohha)
Because I love him (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)
Because I love her (I love her and chose her)

I said I could see
You run all over the yard
I’ve gone to point them out
I say that these brothers also feed my mother
When it’s a cow it’s all out
You are now the official bride
They have poured it on your gall
Now we want a wedding steb
Saying this is my boyfriend
This is my boyfriend
My boyfriend
My boyfriend
This is my boyfriend
My boyfriend
My boyfriend
Optional

My father and mother do not leave me
Because I love him
My father and mother do not leave me
Because I love him
My mom and dad (ohha)
Don’t leave me (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)
My mom and dad (ohha)
Don’t leave me (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)

Because I love him (ohha)
Because I love him (ohha)
Because I love her (I love her and chose her)
Because I love her (I love her and chose her)

Ohha
Ohha
I love her and I chose her
I love her and I chose her