IPhupho L’ka Biko – UThixo Ukhona Lyrics

IPhupho Lka Biko UThixo Ukhona Lyrics
IPhupho L’ka Biko – UThixo Ukhona Lyrics

UThixo Ukhona Lyrics by IPhupho L’ka Biko

UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
UThixo ukhona
Ai, ukhona, sizo phumelela

UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
Uya sibona masisokola (Sizo phumelela)
Thina sizo phumelela (Sizo phumelela)
Uya sibona masisokola (Sizo phumelela)
Thina sizo phumelela (Sizo phumelela)
Uya sibona masisokola (Sizo phumelela)
Thina sizo phumelela (Sizo phumelela)
Yebo, sizo phumelela (Sizo phumelela)
Yebo, sizo phumelela (Sizo phumelela)
Thina sizo phumelela
Thina sizo phumelela

UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
UThixo ukhona
UThixo ukhona, majita
UThixo ukhona
Ai, ukhona, sizo phumelela
U s’phethe maAfrika

Written by; IPhupho L’ka Biko

IPhupho L’ka Biko UThixo Ukhona Lyrics

IPhupho L’ka Biko UThixo Ukhona Lyrics English Translation

God exists
God is there, guys
God exists
God is there, guys
God exists
God is there, guys
God exists
Ai, there you are, we will succeed

God exists
God is there, guys
God exists
God is there, guys
You see, let’s suffer (We’ll win)
We will succeed (We will succeed)
You see, let’s suffer (We’ll win)
We will succeed (We will succeed)
You see, let’s suffer (We’ll win)
We will succeed (We will succeed)
Yes, we will succeed (We will succeed)
Yes, we will succeed (We will succeed)
We will succeed
We will succeed

God exists
God is there, guys
God exists
God is there, guys
God exists
God is there, guys
God exists
Ai, there you are, we will succeed
You own Africans