Junior De Rocka, Lady Du – Catalia Lyrics ft. Mr JazziQ

Junior De Rocka Lady Du Catalia Lyrics
Junior De Rocka, Lady Du – Catalia Lyrics ft. Mr JazziQ

Catalia Lyrics by Junior De Rocka ft Mr JazziQ, Catalia Lyrics by Junior De Rocka ft Lady Du

Izinto zam, z’hamba ngolayini
Izinto zam, z’hambal ngolayini
Izinto zam, z’hambal ngolayini
Izinto zam, zihambal ngolayini
Zime ngomumo, eish

Ngolayini
Ngolayini
Ngolayini
Zihamba ngolayini

Ngolayini
Ngolayini
Ngolayini
Zihamba ngo layini

Bang’ biza ngo Catalia, ngiyay’shay’ impama
Thintl indodlyam, soxabana mfana
Umsebenzi wami ng’yaw’ thanda dali
Zihamba ngolayini

Bang’ biza ngo Catalia, ngiyay’shay’ impama
Thintl indodlyam, soxabana mfana
Umsebenzi wami ng’yaw’ thanda dali
Zihamba ngolayini

Izinto zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zime ngomumo, ey

Zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zime, zime, zime ngomumo

Mang’ vuk’esken ng’yathandaza
Light iPhone, nglcheck ispani
Ngltshele abazali ngyaba verstalana
Ng’gene kwi app ng’check ibalance
Ng’yotheng’ ama sgood is nice nga check’ ne price

Izinto zihamba ngolayini
Z’hamba ngolayini

Bang’ vuk’esken ng’yathandaza
Light iPhone, ng’check ispani
Ngltshele abazali ngyaba verstalana
Nglgene kwi app nglcheck ibalance
Ng’yothengl ama sgood is nice nga check’ ne price

Izinto zihamba ngolayini
Zhamba ngolayini

Bang’ biza ngoCatalia, ngiyay’shay’ impama
Thint’ indod’yam, soxabana mfana
Umsebenzi wami ng’yaw’ thanda mfana
Zihamba ngolayini

Izinto zi- ngolayini
Hayi awl ngolayini
Hayi awl ngolayini
Khushukhushu haibo

Bang’ biza ngoCatalia, ngiyay’shay’ impama
Thint’ indod’yam, soxabana mfana
Umsebenzi wami ng’yaw’ thanda dali
Zihamba ngolayini

Bang’ biza ngoCatalia, ngiyay’shay’ impama
Thint’ indod’yam, soxabana mfana
Umsebenzi wami ng’yaw’ thanda dali
Zihamba ngolayini

Izinto zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zime ngomumo, ey

Zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zihamba ngolayini
Zime, zime, zime ngomumo

Written by; Junior De Rocka, Lady Du, Mr JazziQ

Junior De Rocka Catalia Lyrics ft Mr JazziQ, Junior De Rocka Lady Du Catalia Lyrics

Junior De Rocka Catalia Lyrics In English translation

My things, go in line
My things, line up
My things, line up
My stuff, moving along the line
Get ready, eish

In line
In line
In line
They walk in a line

In line
In line
In line
They go in line

They call me Catalia, and I slap her
Thintl indodlyam, we will quarrel boy
My job is my passion
They walk in a line

They call me Catalia, and I slap her
Thintl indodlyam, we will quarrel boy
My job is my passion
They walk in a line

Things go by line
They walk in a line
They walk in a line
Get ready, ey

They walk in a line
They walk in a line
They walk in a line
They are standing, standing, ready

Mang ‘vuk’esken is praying
Light iPhone, nglcheck spanish
Tell my parents about this verse
I went to the app and checked the balance
Buying sgood is nice with check and price

Things go by line
Walk in a line

They just prayed and prayed
Light iPhone, check spanish
Tell my parents about this verse
I went to the app and checked the balance
Buying sgood is nice with a good check

Things go by line
Walk in a line

They call me Catalia, and I applaud
Touch my husband, we’ll argue boy
My job is to love you boy
They walk in a line

Things are online
No awl in line
No awl in line
It’s too hot

They call me Catalia, and I applaud
Touch my husband, we’ll argue boy
My job is my passion
They walk in a line

They call me Catalia, and I applaud
Touch my husband, we’ll argue boy
My job is my passion
They walk in a line

Things go by line
They walk in a line
They walk in a line
Get ready, ey

They walk in a line
They walk in a line
They walk in a line
They are standing, standing, ready

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: