K.O – SETE Lyrics

K.O SETE Lyrics (feat. Young Stunna & Blxckie)

Ahh na na
Dali ngik’phethe phethe
phethe phethe
Dali ngik’phethe phethe
phethe phethe

Welcome to the planet

Eish ngiyak’feela maan
Ngwanyana ka di koti mo marameng
You been the one my love
Diamond Walk e-mallin
Chanel ne washi legolide
Uncibikalis’ inhliziyo ngale phimbo lakh’ el’pholile
Ohh yeah your ex man looking at me funny and akazi l’dumephi
Umungam’tshel’ ukuthi masiseyinguben’
I’m different ngifan’ nebhubesi
Ngiyaz’ uzong’zonda maar ang’nandaba
I can put you on ngwana ng’ ka o nyala
Ngik’thengele nemoto namanje singayilanda
Sfike naphesheya sidl’ imal’ emaLondon baby wami
Eyy, bas’dlela nomon’ omakhelwane ngizwile
(Oh no) uh better tell em it’s more than love intwes’hlangan’sile
Lo-line vel’ esiwuphethe (phethe)
Ng’bheke wedwa i’ma never look back (back)
Ayihlale phansi ithobel’ umthetho (mthetho)
Cos you know I want you
Want you

ungithath’ ungibeke, ngeke.
Hhe basihlukanis’ uthando lugqwele.
ng’cel’ ubabheke izithele oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete sete athi ngik’sete sete
Athi ngik’sete sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

Okay
Mina ngawe ngigqwele ngyak’tshela
Zange’ bang’fak’ umoya ngawe ngay’fela
Mangith’ ngyaphuma ngyo’funa ma’cent
Kuze wena nomndeni wami n’betese
K’dala ngik’funa ngay’themba
Manje usu’ngo wam’ inhlliziyo ifudumele
Ng’cel’ ama’phutha angaling’ as’teste
Njalo manginawe ngizizwa ng’phelele
Angith’ uthanda mina ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa
ofana nawe angek’ aphind’ akekho nak’lelizwe
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile
Ungenza ng’ndize
Angith’ uthanda mina ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa
Singanqoba nempi singay’hlanganis’
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile
Ungenza ng’phile

ungithath’ ungibeke, ngeke.
Hhe basihlukanis’ uthando lugqwele.
ng’cel’ ubabheke izithele oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete sete athi ngik’sete sete
Athi ngik’sete sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

awu ngicabanga wena njalo (njalo)
sengaba novalo
oh baby lalela is’khalo (skhalo)
awusang’thembi i know
awu thando lwami luzokhula njalo
uma unami ngijabula njalo
without you girl i feel incomplete
i’m tryna fall back take the lead
i’m trying my best cant you see
i’ll get you anything nomayini

Ng’cel’ ungethembe ngik’sete
Thembe ngik’sete
Ng’thembe ngik’sete
Ungenza ng’shelele
Ng’cel’ ungithembe
Athi ngik’sete ngik’sete
Na na

Min’ ungithath’ ungibeke, ngeke.
Hhe basihlukanis’ uthando lugqwele.
ng’cel’ ubabheke izithele oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete sete athi ngik’sete sete
Athi ngik’sete sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

Sete wentombi
Yami yami nawe weh
Sete weh
Setetete

K.O SETE Lyrics English Translation

Ahh na na
Dali, I’m in charge of you
Carry it carry it
Dali, I’m in charge of you
Carry it carry it

Welcome to the planet

I’m sorry maan
Baby ka di koti mo marameng
You have been the one my love
Diamond walk in mallin
Chanel and gold watch
He melts my heart with his soothing voice
Ohh yeah your ex man looking at me funny and he doesn’t know where he is
You can tell him that we are still
I’m different, I’m like a lion
I know you will hate me but I don’t care
I can put you on ngwana ng’ ka o nyala
I bought you a car and we can still pick it up
We came abroad and spent money in london, my baby
Hey, they eat with the neighbors, I heard
(oh no) uh better tell em it’s more than love intwes’hlangan’sile
This line we hold (hold)
I look at you alone I’ma never look back (back)
It does not sit down and obey the law (law)
Cos you know I want you
I want you

Take me and put me down, you won’t.
Hey, let’s break up, love is great.
Ng’cel’ you look at them as they grow, oh let them go in
He said I’m in the set and he said I’m in the set
They said that I have set a set
Your love can make me smooth

Okay
I went to tell you about you
They didn’t give a damn about you and I died
Mang’ I went out to get some cents
You and my family are here
I’ve been looking for you for a long time
Now you’re with me, my heart is warm
Let’s try to avoid mistakes
Always with you I feel complete
I’m not saying you love me, please don’t change
You mix me up
There will never be another person like you in this world
There’s something I’ve eaten
You can fly
I’m not saying you love me, please don’t change
You mix me up
We can win a war without mixing it up.
There’s something I’ve eaten
You can make me live

Take me and put me down, you won’t.
Hey, let’s break up, love is great.
Ng’cel’ you look at them as they grow, oh let them go in
He said I’m in the set and he said I’m in the set
They said that I have set a set
Your love can make me smooth

Oh I think of you always (always)
I was afraid
Oh baby listen to the cry (complain)
You don’t trust me anymore I know
Oh my love will always grow
When you are with me I am always happy
Without you girl I feel incomplete
I’m tryna fall back take the lead
I’m trying my best cant you see
I’ll get you anything and mine

Please trust me and I will set it up
Trust me, I’ve set it up
Trust me, I’ll set it up
You can do it smoothly
Please trust me
He said I set it up and set it up
Na na

You can take me and put me down, you won’t.
Hey, let’s break up, love is great.
Ng’cel’ you look at them as they grow, oh let them go in
He said I’m in the set and he said I’m in the set
They said that I have set a set
Your love can make me smooth

Girlfriend set
My my and you
It’s set
My aunt

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: K.O, Young Stunna, Blxckie
  • Album: SR3
  • Released: 2022