K.O – Y.O.U. Lyrics

K.O Y.O.U. Lyrics

My dali
My dali
S’thandwa sami
My dali, ooh welele mama
Ooh welele mama

Y.O.U, Y.O.U
Makunguwe ilanga lingama baby
Y.O.U, Y.O.U makunguwe
Isbhakabhaka singawa baby

Take my money
S’thandwa sami
Ushade nami nom’abanye
Bengikhuza ung’divorce
Uthath’ umuz’wam’ netransi
Makunguwe
Makunguwe
Makunguwe u-correct

Akukh’ okunye
Kumele ng’vume
Mtshelen’ umuth’ ewulethe ng’phuze
Uthando luvuthe
Love is blind ngiyekeni ngibeyimpumputhe
Phela makunguwe
Makunguwe
Makunguwe ho lokile
Ho lokile baby

Awu Y.O.U, Y.O.U
Makunguwe yeah
Ilanga lingama baby
Y.O.U, Y.O.U makunguwe

Isbhakabhaka singawa
Uvele wangibamba wanginyakazisa
Wangilahlela phezulu
Wangibamba wanginyakazisa
Wangilahlela phezulu
Kanjena, kanjena, kanjena, kanjena
Awu naka so, naka so, le so
Le so, le so

Le ha o thwi ngoano wo
Ha apahe
Ha korope, ha fiele
Ka tlung di tshila ke bolwetsi
Mafela a tletsi
Hosalang ke ho nyetsi
Makunguwe, makunguwe
Makunguwe baby, it’s alright man

Ng’jik eplazin lamabhunu
Acish’ ang’dubula
Ngintshontsh’ imfuyo nolamthuthu
Bamalobolo makunguwe
Makunguwe dali wami
Makunguwe

Iyingane noma zingalala zingadlile kulenyanga
Ngisho ne-school fees uqobo lwaso ngingaskhokhanga
Makunguwe, makunguwe
And that’s how I feel
Makunguwe yeah, yeah, yeah
Ngiyekeleni, ngiyekeleni

Awu Y.O.U, Y.O.U
Makunguwe
Ilanga lingama baby
Y.O.U, Y.O.U makunguwe

Isbhakabhaka singawa
Uvele wangibamba, wanginyakazisa
Wangilahlela phezulu
Wangibamba, wanginyakazisa
Wangilahlela phezulu
Kanjena, kanjena, kanjena, kanjena
Awu naka so, naka so, le so
Le so, le so

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Lesedi Molefe, Ntokozo Mdluli, Surprise Ndimande, Tsholofelo Moremedi
  • Album: Y.O.U.
  • Released: 2024