Karyendasoul – Umthandazo Lyrics

Karyendasoul Umthandazo Lyrics, Karyendasoul & Ami Faku Umthandazo Lyrics

Undikhanyisel’ indlela yam
Ndilangazela

Undikhanyisel’ indlela yam
Ndithandazela
Ukuba kubelula
Sendivile kaloku
Ndicela inhlanhla
Nob’ ingakaninani

Sendivile kaloku
Ukuba kubelula
Phendula, umthandoza wami

(Ngoba mina)
Sendivile kaloku

Kubekh’ inhlanhla
Themba lami nguwe
Kubekh’ inhlanhla
Nguwe ithemba lam

Kubekh’ inhlanhla
Themba lami nguwe
Kubekh’ inhlanhla

Undikhanyisel’ indlela yam
Ndilangazela

Undikhanyisel’ indlela yam
Ndithandazela
Ukuba kubelula
Sendivile kaloku
Ndicela inhlanhla
Nob’ ingakaninani

Sendivile kaloku
Ukuba kubelula
Phendula, umthandoza wami

(Ngoba mina)
Sendivile kaloku

Kubekh’ inhlanhla
Themba lami nguwe
Kubekh’ inhlanhla
Nguwe ithemba lam

Kubekh’ inhlanhla
Themba lami nguwe
Kubekh’ inhlanhla

Karyendasoul Umthandazo Lyrics English Translation

You light my way
I’m looking forward to it

You light my way
I am praying
If it’s easy
I have already heard
I wish you luck
Even though it’s not yet

I have already heard
If it’s easy
Answer, my prayer

(because me)
I have already heard

It was good luck
My hope is you
It was good luck
You are my hope

It was good luck
My hope is you
It was good luck

You light my way
I’m looking forward to it

You light my way
I am praying
If it’s easy
I have already heard
I wish you luck
Even though it’s not yet

I have already heard
If it’s easy
Answer, my prayer

(because me)
I have already heard

It was good luck
My hope is you
It was good luck
You are my hope

It was good luck
My hope is you
It was good luck

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Karyendasoul, Ami Faku
  • Album: We Live 4 Our Music
  • Released: 2023