Kenza – Umalambane Lyrics - Find Out Lyrics Kenza – Umalambane Lyrics - Find Out Lyrics

Kenza – Umalambane Lyrics

Kenza Umalambane Lyrics (feat. Afriikan Papi & Just Bheki)

Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body

Tshi, tshi, tshi

Uvukile lona
Umalambane
K’dala ngehla ngenyuka ngihamba
Ngisebenzela ik’sasa lam’

Hamba nhliziyo yami
Uyofeza iphupho lami
Mangishintsha impilo yami
Ziyagcwala izitha zami

Sibashaya shaya njalo nje, ngenamba
Vele uSathane unamanga
Mina nezami s’namandla
Shayo shaibo shayo shayo, is a bastardo
Epheketheni umongameli uphuma ngekhaskatho

Aish ayi
Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thin’ asoze sahluleka
Over my dead body

Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Ayi ngithi mina over my dead body
Ngithi over my dead body
Ngithi mina over my dead body

Aish ayi
Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body

Body, body, body, body
Body, body, body, body
Body, body, body, body
Body, body, body, body

Huh, hallejah, amen
Mina nezinja zami
Unkulunkulu us’phile amaphimbo
Amaphimbo mama
Ngisho amadlozi avumile

Vel’ amadlozi avumile
Bhekha ne-skill s’khulile
Izitha zami z’thulile
Iskhathi sabo s’dlulile
Ipeni, nephepha, nephimbo kuhloliwe

Uvukile lona
Umalambane
K’dala ngehla ngenyuka ngihamba
Ngisebenzela ik’sasa lam’

Hamba nhliziyo yami
Uyofeza iphupho lami
Mangishintsha impilo yami
Ziyagcwala izitha zami

Sibashaya shaya njalo nje, ngenamba
Vele uSathane unamanga
Mina nezami s’namandla
Shayo shaibo shayo shayo is a bastardo
Epheketheni umongameli uphuma ngekhaskatho

Aisha ayi
Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Hayi ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body

Kenza Umalambane Lyrics English Translation

Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body

Tshi, tshi, tshi

He is awake
You’re a real spit fire
Long ago I walked up and down the aisle
I am working for my future ‘

Go my heart
You will fulfill my dream
Let me change my life
My enemies are full

We beat them all the time, by number
Of course, Satan is a liar
My and I are strong
Shayo shaibo shayo shayo, is a bastardo
In the pocket the president comes out with a sledgehammer

Aish no
Delicious sugar
Shut up suddenly
We will never fail
Over my dead body

Delicious sugar
Shut up suddenly
We will never fail
Over my dead body

Not that I am over my dead body
I say over my dead body
I say over my dead body

Aish no
Delicious sugar
Shut up suddenly
We will never fail
Over my dead body

Delicious sugar
Shut up suddenly
We will never fail
Over my dead body

I say over my dead body
I say over my dead body
I say over my dead body

Body, body, body, body
Body, body, body, body
Body, body, body, body
Body, body, body, body

Huh, hallejah, amen
Me and my dogs
God has healed the voices
Mother voices
Even the ancestors agreed

Only the ancestors agreed
Look at the skill you have grown
My enemies are silent
Their time is up
The pen, paper, and voice are checked

He is awake
You’re a real spit fire
Long ago I walked up and down the aisle
I am working for my future ‘

Go my heart
You will fulfill my dream
Let me change my life
My enemies are full

We beat them all the time, by number
Of course, Satan is a liar
My and I are strong
Shayo shaibo shayo shayo is a bastardo
In the pocket the president comes out with a sledgehammer

Aisha no
Delicious sugar
Shut up suddenly
We will never fail
Over my dead body

Delicious sugar
Shut up suddenly
We will never fail
Over my dead body

No I say I over my dead body
I say over my dead body
I say over my dead body