Kid X & Moozlie – Jukebox Lyrics - FindOutLyrics Kid X & Moozlie – Jukebox Lyrics - FindOutLyrics

Kid X & Moozlie – Jukebox Lyrics

Kid X Jukebox Lyrics, Jukebox Lyrics Kid X ft Moozlie

Heh?
Ja!
Boph’ ibhande, fas’ ama boots
Lana k’zo shukuma intuthu
Eh baba dlala lesgubhu
“Uz
“Uzub’tint utjwala bami uzo ngazi kahle”
Boph’ ibhande, fas’ ama boots
Lana k’zo shukuma intuthu
Eh baba dlala lesgubhu
“Uzub’tint utjwala bami uzo ngazikahle”

Sondeza indlebe ngik’hlebele
Lento yok’za la uzo zam uk’delel’ isgebeng’
Esam iskelem as’thengeki
Sondeza indlebe ngik’hlebele
Lento yok’za la uzo zam uk’delel’ isgebeng’
Esam iskelem as’thengeki

Usazo juluk’ umkenke
Wezwa k’dlala lesgubu es’hlanyis’ ama guzu abo
njunju noma khupi on a weekday
Bathi hiko b’hlala busha nge weekend
Eish, la kyo mele kzo khuz’ uBheki Cele

Jaiva ngath’ unyaka omusha ene ngib’ rhenge
Since s’cala ukub’chupa ngey 31st
Ngi phume daa endlini ngithi ngyo thenga
isaka le mpuphu, braai pack, gcine ngib’ thela

Ngithole amajita daar ka Paul eMelliMel, sgcine s’wisa boma few sghodo
Ng’pheth i5clippa ngama pondo, ng’belesel loku
ng’dlalana ne Jukebox

Ek lus vir n bietjie madoppie
Izolo beng’tesha bekha manje seng popile
Msana ka rhari jou lekker ding
Het my een pakkie vry chips

Yea bangena abo gabadiya
Kwa shintch’ ama giya
Ama Pantsula akhule nge diba diba
Ngzok’ shaya nge mpama mawu phapha akuna nkinga
Kulomcimbi yim uAunty opheth is’key emabeleni

Mawukhuluma nam’ ubeke iattitude eceleni
Don’t disrespect, uzos’sola baba
Im a can’t get, can’t tholakala
I get mad, kuzo’konakala phola baba!
More key ne gumbi, ng’khulele ekhoneni
Manje ng’shaya isghubu es’vusa olova engojeni
Es’ghidisa idlozi edustini
Hambo buza ngam’ elok’shini

Bayazi kumnandi, s’blome kamnandi
Ave amnandi ama khekhe ala ekhaya
Bayazi kumnandi, s’blome kamnandi
Ave amnandi ama khekhe ala ekhaya

Heh?
Ja!
Boph’ ibhande, fas’ ama boots
Lana k’zo shukuma intuthu
Eh baba dlala lesgubhu
“Uzub’tint utjwala bami uzo ngazi kahle”
Boph’ ibhande, fas’ ama boots
Lana k’zo shukuma intuthu
Eh baba dlala lesgubhu
“Uzub’tint utjwala bami uzo ngazi kahle”

Uzub cithe utchwala bam
[tchwala bam twala bam]
Uzub tinte utchwala bami
[tchwala bam twala bam]
Uzub tinte utchwala bami uzongazi kahle
[tchwala bam twala bam utchwala bam]

Uzub cithe utchwala bam
[tchwala bam twala bam]
Uzub tinte utchwala bami
[tchwala bam twala bam]
Uzub tinte utchwala bami uzongazi kahle
[tchwala bam twala bam utchwala bam]

Kid X Jukebox Lyrics English Translation

Heh?
Yes!
Fasten your seat belt, put on your boots
It rained on the smoke
Eh they play the drum
“Uz
“Uzub’tint my alcohol you will know me well”
Fasten your seat belt, put on your boots
It rained on the smoke
Eh they play the drum
“Uzub’tint my alcohol will be fine”

Turn your ear to me and whisper to me
This is what you come to me for.
My scheme is not for sale
Turn your ear to me and whisper to me
This is what you come to me for.
My scheme is not for sale

You will not be disappointed
He heard the drums play crazy for their guts
pain or numbness on a weekday
They say they stay fresh for the weekend
Eish, that’s what you have to say to Bheki Cele

Jaiva is like a new year with a bang
Since the beginning of the 31st
I went out of the house to buy some
sack this flour, braai pack, keep pouring

I found Paul’s jars in MelliMel, and I ended up with a few shots
I carry a 5clippa in pounds, which I do
I’m playing with Jukebox

Ek lus vir n bietjie madoppie
Yesterday they were digging and now I have popped
Msana ka rhari jou lekker ding
Het my een pakkie vry chips

Yes, they did
For shintch ‘or gear
Pantsula grew with a diba diba
In fact, it is worse then worthless, it consumes time and resources but returns no sales
In this event I am Aunty holding the cheese on her breasts

Talk to you soon and keep up the good content
Don’t disrespect, you will blame dad
Im a can’t get, can’t be found
I get mad, it’s going to ruin cool dad!
More key and room, I grew up in the corner
Now I hit the drum that wakes you up in the corner
To keep the ant in the dust
Go and ask about the township

They know it’s fun, it’s delicious
The cakes at home are so delicious
They know it’s fun, it’s delicious
The cakes at home are so delicious

Heh?
Yes!
Fasten your seat belt, put on your boots
It rained on the smoke
Eh they play the drum
“Uzub’tint my alcohol you will know me well”
Fasten your seat belt, put on your boots
It rained on the smoke
Eh they play the drum
“Uzub’tint my alcohol you will know me well”

Uzub spilled my alcohol
[tchwala bam twala bam]
Uzub tinte my liquor
[tchwala bam twala bam]
If you touch my alcohol you will know me well
[bamster bam twala bam utchwala bam]

Uzub spilled my alcohol
[tchwala bam twala bam]
Uzub tinte my liquor
[tchwala bam twala bam]
If you touch my alcohol you will know me well
[bamster bam twala bam utchwala bam]