King Monada – Ase Moruti Lyrics - FindOutLyrics King Monada – Ase Moruti Lyrics - FindOutLyrics

King Monada – Ase Moruti Lyrics

King Monada Lyrics
King Monada Lyrics

Ase Moruti Lyrics by King Monada

Makwela makwela
Makwela makwela
Monada hey
Mack Eazebizo

Ke khumane di
Number phone tsa
Bopapeka gare
Founo ya mosadi
Waka mmm

Ke khumane di
Number phone tsa
Bopapeka gare
Founo ya mosadi
Waka mmm

Ke khumane di
Number phone tsa
Bopapeka gare
Founo ya mosadi
Waka mmm aeye

Nna kebe nkha zebe
Gore bathu bawe ba
Zebana aeye mm
Nna kebe nkha zebe
Gore bathu bawe ba
Zebana aeye mm

Ke khumane di
Number phone tsa

Bopapeka gare
Founo ya mosadi
Waka mmm aa

Ebile okare nkaeba ba
Founa bae
Khephikareng
Ebile okare nkaeba ba
Founa bae
Khephikareng

Araba ke odwe,, hello
Hello hello hello hello
Ke moruti, Ase

Moruti..Ema ke ape
Ka phone
Hello hello hello hello
Hello
Ke Dr Mathebula.. Ase

Dr Mathebula
Why okha ntshephe
Kea go tshepha
Ke moruti ase moruti
Kere moruti araba re odwe

Hello hello hello hello
Ke moruti, Ase Moruti
Ema ke ape ka phone

Mogatsaka o kwatile yah
Kgane babe o kwata so ke kwata ka
Maadha heosa moya
Mogatsaka okay

Ere bjale keo botse
Nnete,, mpotse
Mogatsaka
Wa gopola ka
Sunday [yah] ekea ka
Genu [yah] ra hlakana
Le bo papago [okay]

Ba nkoppetse di
Number,, oba file di number
Akabafa di number
Oba file di number
Akabafa di number
Oba file eng
Ke dgo bafa eng
Ena ke mang a

Founang.. babe lenna
Ake zebe
Oba file.. aka bafa
Oba file.. aka bafa
Oba file.. aka bafa
Oba file.. aka bafa

Oba file di number
Aaa nna Ankhao gopola
Nna za mokgwo nkase
Khone xem

Ene bare enkheo wena
O tima mabone
Ke no odwa ngwana
Frogo are ke bone bokoko
Ba mfile di danone bare zamo

Ebile okare nkaeba ba
Founa bae
Khephikareng
Ebile okare nkaeba ba
Founa bae
Khephikareng

Araba ke odwe,, hello
Hello hello hello hello
Ke moruti ase moruti
Ema ke ape ka phone
Hello hello hello hello
Hello hello hello hello
Ke Dr Mathebula
Ase Dr Mathebula
Mara babe voice kea zeba

Why okha ntshephe
Kea go tshepha
Kea moruti ase moruti
Kere moruti araba re odwe
Hello hello hello hello
Ke moruti ase moruti
Ema ke ape ka phone

Written by; King Monada
Released date; 18 December, 2020

King Monada Ase Moruti Lyrics