King Paluta – Aseda Lyrics

King Paluta Aseda Lyrics

King Paluta yeah!

Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o
Na nka me de de ka
Yɛ kɔ a menkɔ na yɛ ba a menba
Pressure nkoaa me daa menda
Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o
They spit on my face o
They block our ways o
Yo yo yo yo yooo

Nyame na ahyira yɛn na ahye wɔmo
Me se wo twe ma me aa menso me twe ma wo o
Nyame na ahyira yɛn na ahye wɔmo
Me se wo twe ma me aa menso me twe ma wo o

Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o (Aseda ooo)
Eeii Nana Nyame ee (Wasɛe hɔ ooo)
Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o (Aseda ooo)
Nana Nyame ee (Wasɛe hɔ ooo)

Wayɛ no bɔne a wɔnfa nkyɛ
Ma yɛ no bɔne a menfa nkyɛ
Deɛ wɔnyɛɛ bɔne da no wɔn kasa ee
Ɛna wɔ bɛ tumi a wɔn tafere n’abatwɛ
Nkunim abotere m’afa ahyɛ ɛna ɛna foɔ mmra bɛhwɛ
Amaneɛ a mahunu, baabi a maduru yɛn yɛ sii mu ɛnyɛ ɛnnɛ

Nyame na ahyira yɛn na ahye wɔmo
Me se wo twe ma me aa menso me twe ma wo o
Nyame na ahyira yɛn na ahye wɔmo
Me se wo twe ma me aa menso me twe ma wo o

Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o (Aseda ooo)
Eeii Nana Nyame ee (Wasɛe hɔ ooo)
Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o (Aseda ooo)
Nana Nyame ee (Wasɛe hɔ ooo)

Mayɛ no bɔne a wɔnfa nkyɛ
Wa yɛ no bɔne a menfa nkyɛ
Deɛ wɔnyɛɛ bɔne da no wɔn kasa ee
Ɛna wɔ bɛ tumi a wɔn tafere n’abatwɛ
Nkunim abotere m’afa ahyɛ ɛna ɛna foɔ mmra bɛhwɛ
Amaneɛ a mahunu, baabi a maduru yɛn yɛ sii mu ɛnyɛ ɛnnɛ

Nyame na ahyira yɛn na ahye wɔmo
Me se wo twe ma me aa menso me twe ma wo o
Nyame na ahyira yɛn na ahye wɔmo
Me se wo twe ma me aa menso me twe ma wo o

Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o (Aseda ooo)
Eeii Nana Nyame ee (Wasɛe hɔ ooo)
Me de ne nyinaa bɛ yɛ aseda o (Aseda ooo)
Nana Nyame ee (Wasɛe hɔ ooo)

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: King Paluta
  • Album: Aseda
  • Released: 2024