Lia Shine – Beni Bana Bırak Lyrics | Find Out Lyrics

Lia Shine – Beni Bana Bırak Lyrics

Lia Shine Beni Bana Bırak Lyrics, Beni Bana Bırak Lyrics by Lia Shine ft Morphia

(Nushadow on the beat, yeah)

Sorular ve cevaplar yanlışlar
Göremem, hangi doğrular gerçek?
Sanrılar ya da yakarışlar
Hangisi beni korkutan gerçek?
Bulut kadar yumuşaktı hafif hissettiğinde
Kurban edilen gecelerin çığlıkları kesilir
Bi’ nefes kadar yakın ve yaşam dolu hissettiğinde şeytan bi’ gıdım suretinde, bil yeri! (Ah-ah, ya—)
İstersen hislerini bastırmayı dene bu sadece bi’ deneyim (A-ah)
Kalmış yarım, nefes almak bile zor, gelin zor olan hislerim
Düştüm tanrının tuzağına (Ah!)
Sıyrıldım sandım bi’ de!
Tam üstüne düştüğüm o saf günah, tarafsızlar (Ah, ah!)
İmkânsız kurtulmak
Tekrarlar sonsuzluk sonsuzluğa
Gerçek nefes sade sevgiden üstün (O-oo)
Hep kimliksizlik giyindim üstüme
Hiçlik, var olmak için kullanır bedenimi (O-oo)
Ya öldür ya da ölümsüz kıl nefretimi

Beklemedin dönüşümü (Dönüşümü)
Gözlerinle izledin ölümümü (-mü)
Sordum hep kendime: “Kötü müyüm?”
Yollarım tuzak dolu benim hislerimin körüyüm (-yüm)
Dedim kendime: “Yeter.”
Benim derdim mi biter?
Kalır mı senden eser?
Yerinde yeller eser
Yine gelirdim öleceğimi bilsem (-sem)
Aynı değilim “Kim bu?” ben değilsem (-sem)
Okunuyor yine vedan suratından
Yok oluyor bedenim halkalarımdan
Sınanıyor yine bi’ daha uçurumda
Ölüm hep bekliyor baş ucumda (O-oo)
Beni yak, at ama beni bana bırak!
Sonra “Geri eve dön.” ama (O-oo)
Herkes bi’ gün eve döner
Sen, o evi ben içindeyken yaktın
Geri dönemem bi’ daha

Dönemem bi’ daha
(O-oo)

Lia Shine Beni Bana Bırak Lyrics English Translation

(Nushadow on the beat, yeah)

Questions and answers are wrong
I can’t see, which truths are real?
Delusions or supplications
Which is the truth that scares me?
It was soft as a cloud when it felt light
The screams of the sacrificed nights cease
When you feel as close as a breath and full of life, the devil in the form of a tick, know the place! (Ah-ah, ya—)
Try suppressing your feelings if you want, it’s just an experience (A-ah)
Half left, it’s hard to even breathe, come my hard feelings
I fell into god’s trap (Ah!)
I thought I got away!
That pure sin I fell for, neutrals (Ah, ah!)
impossible to get rid of
repeats eternity to eternity
True breath is superior to plain love (O-oo)
I always wore anonymity
Nothing uses my body to exist (O-oo)
Either kill or make my hatred immortal

You didn’t expect the transformation (Transformation)
You watched my death with your eyes (-do)
I always asked myself: “Am I bad?”
My roads are full of traps I’m blind to my senses
I said to myself: “Enough.”
Is my problem over?
Will there be any work from you?
Winds work in place
I would come again if I knew I was going to die (-sem)
I’m not the same “Who is this?” if not me (-sem)
It’s read farewell again from your face
My body disappears from my rings
It’s being tested again on the abyss
Death is always waiting by my bedside (O-oo)
Burn me, throw me, but leave me to me!
Then “Back home.” but (O-oo)
Everyone will come home one day
You burned that house with me inside
I can’t go back again

I won’t have another period
(O-oo)