Loki – Qoloqolo Lyrics - Find Out Lyrics Loki – Qoloqolo Lyrics - Find Out Lyrics

Loki – Qoloqolo Lyrics

Loki Qoloqolo Lyrics
Loki – Qoloqolo Lyrics

Qoloqolo Lyrics by Loki

Mina ngphuma KwaQoloqolo
(Qoloqolo)
Ngiwa ngivuka (vuka)
Intaba zakithi zimuka (zimuka)
ltyma lahamba nginyuka
Nginyuka ngeskorokoro (skorokoro)
Kwandonga ziduma (ziduma)
Amahor ayisthupha
Say’eSoweto
Say’eSoweto

Ilendod emnyam engathen
Ilendod espan inganel
Maknes’god esncan es’ngathemb
Ngilendod ektraap ingadel
inesobh el’bhay elngaphel
Inesobh elbhay elngaphel
Inomlom omnand ungabheji
Inestory esblind esngaphel
Soyibamba ngakoN3
Uphum ekhaya epheth umentshis
Ulamthuth klaboPlastic
Mefik eMontrose ubhlom etransin
(Wemah)
Usay’eSoweto
Usay’eSoweto
Umfan Usay’eSoweto
Usay’eSoweto

Mina ngphuma KwaQoloqolo
(Qoloqolo)
Ngiwa ngivuka (vuka)
Intaba zakithi zimuka (zimuka)
ltyma lahamba nginyuka
Nginyuka ngeskorokoro (skorokoro)
Kwandonga ziduma (ziduma)
Amahor ayisthupha
Say’eSoweto
Say’eSoweto

NgUMapholoba kithi (kithi)
Nibong’biz empini (empini)
Indod engakhwel emthini (emthini)
idilika ngogqi emntwini
Ngaakhulel entsimin (ntsimin)
Ngigwedla from ekseni to emini (emini)
Ngakhula ngayotheng owam umshini (umshini)
Abazali bang’phile (yebo)
Ksasa sek’sile
Uhambo laseGoli lumile
Zohamba ngzengfike
Ubab ung’bhekil
Usay’eSoweto
Usay’eSoweto
Umfan Usay’eSoweto
Usay’eSoweto

Mina ngphuma KwaQoloqolo
(Qoloqolo)
Ngiwa ngivuka (vuka)
Intaba zakithi zimuka (zimuka)
ltyma lahamba nginyuka
Nginyuka ngeskorokoro (skorokoro)
Kwandonga ziduma (ziduma)
Amahor ayisthupha
Say’eSoweto
Say’eSoweto

Usay’eSoweto
Usay’eSoweto
Umfan Usay’eSoweto
Usay’eSoweto

Written by; Loki

Loki Qoloqolo Lyrics

Loki Qoloqolo Lyrics In English Translation

I am from KwaQoloqolo
(Extra)
I’m falling (wake up)
Our mountains go (go)
Then I went up and down
I’m going up the stairs (skorokoro)
Kwandonga thunder (thunder)
Six hours
Say’eSoweto
Say’eSoweto

It’s a little dark man
Ilendod espan inganel
Maknes’god esncan esŋtant
Ngilendod ektraap ingadel
it has an endless bar
It has an endless black bow
It has a nice mouth without betting
It has a long history
We’ll catch it on the N3
He left home with a match
Ulamthuth klaboPlastic
Mefik in Montrose ubhlom etransin
(Wemah)
He is still in Soweto
He is still in Soweto
The boy is still in Soweto
He is still in Soweto

I am from KwaQoloqolo
(Extra)
I’m falling (wake up)
Our mountains go (go)
Then I went up and down
I’m going up the stairs (skorokoro)
Kwandonga thunder (thunder)
Six hours
Say’eSoweto
Say’eSoweto

It’s for us (for us)
Congratulations on the battle
A man not climbing a tree (tree)
it crashes into a person
I grew up in the garden
I paddle from axis to noon (noon)
I grew up buying my own machine
Parents are fine (yes)
Tomorrow is over
The trip to Johannesburg has come to a standstill
Travel to and fro
My father is a bachelor
He is still in Soweto
He is still in Soweto
The boy is still in Soweto
He is still in Soweto

I am from KwaQoloqolo
(Extra)
I’m falling (wake up)
Our mountains go (go)
Then I went up and down
I’m going up the stairs (skorokoro)
Kwandonga thunder (thunder)
Six hours
Say’eSoweto
Say’eSoweto

He is still in Soweto
He is still in Soweto
The boy is still in Soweto
He is still in Soweto