Makhadzi Entertainment – Movie Lyrics

Makhadzi Entertainment Movie Lyrics (feat. Ntate Stunna, Fortunator & DJ Gun Do SA)

Vhutshilo ha nga u nga tou ri ndi movie
Kutshilele kwanga u nga tou ri ndi movie

Vhutshilo hanga u nga tou ri ndi movie
U sa n’divhi u nga tou ri filimu

Kutshilele kwanga u nga tou ri ndi movie
Vhone vha sa n’divhi vha nga tou ri filimu

Kutshilele kwanga u nga tou ri ndi movie
Vhone vha sa n’divhi vha nga tou ri filimu

Vha do tou tama vho n’dowela
Vhone vha do tou tama vho ri dowela
Vhanwe vha do tou tama vho ri dowela
Ni do tou tama no ri skeema

Vhutshilo hanga u sa vhu divhi ndi movie
Vha sa n’divhi vha nga tou ri filimu

Vha do tou tama vho ri dowela
Ni do tou tama no ri skeema
Inwi ni do tou tama no ri dowela
Ni do tou wisha no ri skeema

(Vha do tou tama vho ri dowela)
(Vha do tou tama vho ri dowela)

E?
Ba so rapelle u wele bosiu ebe
Ba smile le wena ha letsatsi le chaba
Neng u pretende u wele
U bo ba khutlela jwalo ka Karma

Ere ba robetse ba o sama
Bin laden a ba blower a winner di SAMA
Bophelo honna Ke live band so,
Hoba monate ha ho kena drummer

Ntse Ke pusha Ke Phanda li cent
I wanna be as big as Obama
Make headlines hofeta BarBar
Sesotho fashionable Mosotho Jabba

Neng neng u tsamaya u makoa ke tsa’eno mare
Kahara li eighteen ha re Sa ts’aba
Mosotho o Sa fihlile Gauteng ene
Wa tseba Ke Mona ho zama zama

Ke zama bophelo bona
Bophelo bona Mama
My life is a movie
U ka Cho ekare filimi
Movie

Vhutshilo ha nga u nga tou ri ndi movie
Kutshilele kwanga u nga tou ri ndi movie

Vhutshilo hanga u nga tou ri ndi movie
U sa n’divhi u nga tou ri filimu

Kutshilele kwanga u nga tou ri ndi movie
Vhone vha sa n’divhi vha nga tou ri filimu

Kutshilele kwanga u nga tou ri ndi movie
Vhone vha sa n’divhi vha nga tou ri filimu

Vha do tou tama vho n’dowela
Vhone vha do tou tama vho ri dowela
Vhanwe vha do tou tama vho ri dowela
Ni do tou tama no ri skeema

Vhutshilo hanga u sa vhu divhi ndi movie
Vha sa n’divhi vha nga tou ri filimu

(Gun Do)

Makhadzi Entertainment Movie Lyrics English Translation

Revenge when you don’t tou ri ndi movie
My friend you don’t tou ri ndi movie

Revolution until you tou ri ndi movie
You don’t know you don’t tou the movie

My friend you don’t tou ri ndi movie
They’re not in the movie

My friend you don’t tou ri ndi movie
They’re not in the movie

They do tou tama they n’dowela
They are tou tama they are dowela
Some of them do tou tama they dowela
I do tou tama no see skeema

Revolution until you don’t divhi ndi movie
They don’t know they don’t tou ri film

They do tou tama they are dowela
I do tou tama no see skeema
Inwi is the do tou tama no ri dowela
I don’t wish to see the scheme

(They are the tou tama they are dowela)
(They are the tou tama they are dowela)

AT?
They don’t remember you fell that night
They smile with you at sunrise
When you pretend you fell
You then return as Karma

Say they’re asleep and they’re kissing you
Bin Laden is a butterfly and a winner of the SAMA
Life is a live band so,
Being fun when the drummer comes in

I’m still pushing I’m Phanda li cent
I wanna be as big as Obama
Make more headlines than BarBar
English fashionable English Jabba

Whenever you go you’re tired of your own mare
In the eighteen we are no longer afraid
The Sotho has not yet reached Gauteng
You know I’m Here to zama zama

I’m trying this life
This life Mama
My life is a movie
You can Cho like a movie
Movie

Revenge when you don’t tou ri ndi movie
My friend you don’t tou ri ndi movie

Revolution until you tou ri ndi movie
You don’t know you don’t tou the movie

My friend you don’t tou ri ndi movie
They’re not in the movie

My friend you don’t tou ri ndi movie
They’re not in the movie

They do tou tama they n’dowela
They are tou tama they are dowela
Some of them do tou tama they dowela
I do tou tama no see skeema

Revolution until you don’t divhi ndi movie
They don’t know they don’t tou ri film

(Gun Do)

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: DJ Gun Do SA, Fortunator, Makhadzi, Ntate Stunna
  • Album: Mbofholowo
  • Released: 2023