Malik Montana – Luci Lyrics - Find Out Lyrics Malik Montana – Luci Lyrics - Find Out Lyrics

Malik Montana – Luci Lyrics

Malik Montana Luci Lyrics, Luci Lyrics Malik Montana

W próżni pakowane topy mam w lodówce
Za kryptowalute albo za gotówkę
Jaki popcorn? Crack w mikrofalówce
Daje talerz pełny jak na stołówce
Schowany cały stuff, jeśli pytają no to nie ja
Telefon cały czas, bo mam biały i zielony ślad
Czuję się tak jak Scarface, no bo wiesz – the world is mine
Najpierw pieniądze, władza – jak masz to same chcą ci dać

Nie mam bogatych rodziców
Wujek lucyfer podsunął mi kontrakt
Słyszałem, że tobie też, ale ja mordeczko mam lepsze oczka
Kontakt! – mordo jestem twoim plugiem
Jestem czarujący, choć nie wierzę w magie
Zostawiam za sobą przeszłość
Po sobie przyszłość, to kurwa jasne
Dużo się tutaj przeszło, jakoś tak wyszło
Jak ja przed klatkę
Pewnie dziś znowu nie zasnę
Siedzę na trapie, a nie etacie
Lubię Versace i Pradę
Lubię zarabiać, a pierdolę prace
Czasu nie tracę bo czas to pieniądze
Azyl, jest mi bardzo dobrze
Pale THC i kłamie przed sądem
Wiem że to nie jest rozsądne
Dla mnie to nie jest istotne
Wchodzę sobie jak na contest
Po drodze mijam te kopię
Na scenie Polski tylko jeden Don jest

W próżni pakowane topy mam w lodówce
Za kryptowalutę albo za gotówkę
Jaki popcorn? Crack w mikrofalówce
Daje talerz pełny jak na stołówce
Schowany cały stuff, jeśli pytają no to nie ja
Telefon cały czas, bo mam biały i zielony ślad
Czuję się tak jak Scarface, no bo wiesz – the world is mine
Najpierw pieniądze, władza – jak masz to same chcą ci dać

Każdy chce mieć mój autograf
Myślisz, że jak podpisałem cyrograf?
Twoja wypłata – mój obiad
Twoje życie nie warte tego jointa
Schodzę do piekła po ognia od diabła
W bletce zawinięta maria
Twoja suka jak głodna bez żarcia ja ją kiełbasom dokarmiam
Wariat, szkoda, że tylko przy swoich kolegach
Zwalniam, ciebie pajacu bo nie zwalniam tempa
Kolejna setka, mówię o tysiącach
Szybko to robię jak na nogach Bolta
Weź nie prowokuj bo w schowku mam Colta
Powiedz dziewczynie, że już czeka kolba

W próżni pakowane topy mam w lodówce
Za kryptowalutę albo za gotówkę
Jaki popcorn? Crack w mikrofalówce
Daje talerz pełny jak na stołówce
Schowany cały stuff, jeśli pytają no to nie ja
Telefon cały czas, bo mam biały i zielony ślad
Czuję się tak jak Scarface, no bo wiesz – the world is mine
Najpierw pieniądze, władza – jak masz to same chcą ci dać

Malik Montana Luci Lyrics English Translation

I have the tops packed under vacuum in the refrigerator
For cryptocurrency or for cash
What popcorn? Crack in the microwave
It gives a plate full like in a canteen
Tucked away all the stuff, if they ask it’s not me
Phone all the time because I have a white and green track
I feel like Scarface because you know – the world is mine
First, money, power – if you have it, they want to give it to you

I don’t have rich parents
Uncle Lucifer gave me a contract
I heard that you too, but my face has better eyes
Contact! – bum I’m your plug
I’m charming, though I don’t believe in magic
I leave the past behind
The future is fucking bright
You’ve walked a lot here, somehow it turned out that way
Like me in front of the cage
I guess I won’t fall asleep again today
I am sitting on the gangplank, not full time
I like Versace and Prada
I like earning money, and I like fucking jobs
I do not waste time because time is money
Asylum, I am very well
He smokes THC and lies in court
I know this is not wise
It doesn’t matter to me
I go in as a contest
On the way I pass this copy
There is only one Don on the Polish stage

I have the tops packed under vacuum in the refrigerator
For cryptocurrency or for cash
What popcorn? Crack in the microwave
It gives a plate full like in a canteen
Tucked away all the stuff, if they ask it’s not me
Phone all the time because I have a white and green track
I feel like Scarface because you know – the world is mine
First, money, power – if you have it, they want to give it to you

Everyone wants my autograph
How do you think I signed the pact?
Your paycheck – my dinner
Your life is not worth that joint
I’m going down to hell for a fire from the devil
Maria wrapped in the sheet
Your bitch is hungry without eating and I feed her sausages
Crazy, it’s a pity that only with his friends
I’m slowing down, you clown because I’m not slowing down
Another hundred, I’m talking about thousands
I do it fast like on Bolt’s legs
Don’t provoke me, because I have a Colt in my closet
Tell the girl there’s a buttstock waiting

I have the tops packed under vacuum in the refrigerator
For cryptocurrency or for cash
What popcorn? Crack in the microwave
It gives a plate full like in a canteen
Tucked away all the stuff, if they ask it’s not me
Phone all the time because I have a white and green track
I feel like Scarface because you know – the world is mine
First, money, power – if you have it, they want to give it to you