Malome Vector – Mangoane Lyrics - Find Out Lyrics Malome Vector – Mangoane Lyrics - Find Out Lyrics

Malome Vector – Mangoane Lyrics

Malome Vector Mangoane Lyrics (feat. Ubuntu Band)

Mangoane, mangoane, mangoane
Ke tsoare ngoano dess mangoane
U hlaha overseas mangoane
U bua skhooa jwalo ka makhooa
Her voice so cheesy mangoane
Ke tsoare ngoano dess mangoane
U hlaha overseas mangoane
U bua skhooa jwalo ka makhooa
her voice so cheesy mangoane
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi

Ngoana u motle ke smomotela
Ene kea shoa kea ikepela
U motle mahlong u motle leka hloohong ngoaneo ke ikheresela
Ha se tsebe Sesotho,mar ure ka nna u motlotlo
Ke joetse bo Malome, bo khakhali aka re etsetsa setlolo
Ngoana u motle ke smomotela
Ene kea shoa kea ikepela
U motle mahlong u motle leka hloohong,ngoaneo oa ikheresela

Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi

Nna ke tshwere ngwana yo dese mmamane
Kopa o mpontshe tsela
Ke tla go wena gore o tle o bolelle Rrangwane
Gore a mpuelele
Ene tshwantse ke supe gore nka thiba mabaka
Wena iketle fela ngwana wa msetsana
I’m just hoping go tlo tlala lethabo lapeng lena la rona
Ao ou ou ou (Auwelele)
Ao ou ou ou (Auauwelele)
Ao rati wee o ska ntlogela mo tseleng
(Ishu)
Tshwantse go itumelwe bagolo ba opele bare

Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi

A re ngwana o ke mo ratang o ke mo tlhomphang o ke mo tlhophileng
Nna ebile ke planner go mo nyala
Tsela tse neng ke di dira tota ke di tlhadile
(Awolololo)
Ey
Ngwana o tshwere body nyana tsa summer ey
O ka se lese ntwana di go farasa
That is why ke tlhophile
Wena fela mamazala
Rakgadi wee
Letsa mogolokwane
Malome wee
Tsisa dinamane

Ke tshetsanyana ya go latsa banna nageng
Ao yea yea
Ke kopa gore ke seka ka ikotlhaya
Ke ikotlhaela lerato le ke le go neileng
Baby apara leteitsi
Ke ka thaba hao ka thabisa olady
Ke tshwantse ka tlhakanatlhakana tlhaloganyo baby ha o ile
Mo le mo leng teng mma
Nna nka go swela motho waaka
Malome o re tswang tswang le boning

Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi
Tsoang tsoang,le bone
Ngoana u tsoana le dinaledi

Malome Vector Mangoane Lyrics English Translation

Mangoes, mangoes, mangoes
I have a sister dess aunts
You are from overseas aunts
You speak English like whites
Her voice so cheesy mango
I have a sister dess aunts
You are from overseas aunts
You speak English like whites
her voice so cheesy mango
Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star

You are a beautiful baby with a smile
I’m dying to die
You are beautiful in the eyes and beautiful in the head
I don’t know Sesotho, but I’m proud of you
I told you, Uncle, that I can make perfume for you
You are a beautiful baby with a smile
I’m dying to die
You look good in the eyes, you look good in the head, you are proud of yourself

Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star

I have a baby with my mother
Please show me the way
I come to you so you can tell Uncle
To speak for me
I have to prove that I can stop the arguments
You just relax baby girl
I’m just hoping it will bring happiness to our home
Ao ou ou ou (Auwelele)
Ao ou ou ou (Auauwelele)
Oh dear, you will not leave me on the road
(Ishu)
The elders should be happy to sing the bar

Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star

He says the child I love and respect I have chosen
I am also a planner to marry her
The way I really did I divorced
(Awolololo)
Hey
The baby has a little summer ey
You will not let the dogs snatch you away
That is why I have chosen
You are the only mother-in-law
Rakgadi wee
Shout out
Uncle wee
Bring the calves

It is a small group of men in the country
Ao yea yea
Please do not regret it
I regret the love I have given you
Baby wears a hat
I can be happy for you and make olady happy
I was confused baby when you left
Where you are, mother
I would die for you my man
My uncle came from a vision

Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star
Come out, see
A child is like a star