Manny Yack – Kumanzi Phansi Lyrics

Manny Yack Kumanzi Phansi Lyrics

Manny Yack – Kumanzi Phansi Lyrics

Kumanzi Phansi Lyrics by Manny Yack

Phethe les’gubhu eskhiph’umfazi endlini
Njalo mangiconsa ngiconsa kuvele ofishi
Ngphethe amabhola ngu-Makhaya Ntini
Ngane ziyangthanda ngathi ngphethe oswidi
Yeah

Kumanzi phansi
Kumanzi phansi
Kuyoze kphum’ ilanga
Kuyoze kphum’ ilanga
Kuyoze kphum’ ilanga

Mangfika I’m dripping
I’m sipping
No dash
Mangfika your b**hes
They peeping
I’ll smash
Angfuni nokuxoxa kakhulu sekhulum’ucash
Masingaphumela estraadini kzovele kuphenduke i-bash
emswapheni
Ngimgax’ingalo umakwapheni
Benuza kuze kuse ekseni
Asphumuli morning bang okay
emswapheni
Ngimgax’ingalo umakwapheni
Benuza kuze kuse ekseni
Asiphumuli morning bang okay

Phethe les’gubhu eskhiph’umfazi endlini
Njalo mangiconsa ngiconsa kuvele ofishi
Ngphethe amabhola ngu-Makhaya Ntini
Ngane ziyangthanda ngathi ngphethe oswidi
Yeah

Kumanzi phansi
Kumanzi phansi
Kuyoze kphum’ ilanga
Kuyoze kphum’ ilanga
Kuyoze kphum’ ilanga

U-cheese ubhut’ masaladi
Bongibiza mayikhipha
You know I got the green
Sho case
Ngyabiz’
I-style asibuyi notshintshi
Ngyadlis’
Mampintsha
Zongithola ngphethe obabes
Sho case
Emswapheni
Ngimgaxe ingalo umakwapheni
Benuza kuze kuse ekseni
Asiphumuli morning bang okay
Emswapheni
Ngimgaxe ingalo umakwapheni
Benuza kuze kuse ekseni
Asiphumuli morning bang okay

Phethe les’gubhu eskhiph’umfazi endlini
Njalo mangiconsa ngiconsa kuvele ofishi
Ngphethe amabhola ngu-Makhaya Ntini
Ngane ziyangthanda ngathi ngphethe oswidi
Yeah

Kumanzi phansi
Kumanzi phansi
Kuyoze kphum’ ilanga
Kuyoze kphum’ ilanga
Kuyoze kphum’ ilanga

Written by; Manny Yack

Manny Yack Kumanzi Phansi Lyrics

Manny Yack Kumanzi Phansi Lyrics In English Translation

Carry the drum that took the woman out of the house
Every time I was dripping, the fish came out
The ball carrier is Makhaya Ntini
The children love me like I have candy
Yeah

It’s wet down
It’s wet down
Until the sun rises
Until the sun rises
Until the sun rises

Mangfika I’m dripping
I’m sipping
No dash
Get your b ** hes
They peeping
I’ll smash
I don’t even want to talk too much about cash
Let’s face it – most companies will pay you to bring them down
in the shower
I put my arm around her arm
They kept coming until dawn
Asphumuli morning bang okay
in the shower
I put my arm around her arm
They kept coming until dawn
We don’t rest in the morning bang okay

Carry the drum that took the woman out of the house
Every time I was dripping, the fish came out
The ball carrier is Makhaya Ntini
The children love me like I have candy
Yeah

It’s wet down
It’s wet down
Until the sun rises
Until the sun rises
Until the sun rises

The cheese is thick and salty
They called me out
You know I got the green
Sho case
Call me
The style does not come back with a change
I’m fed up
Squeeze it
They will find me with obabes
Sho case
In the shower
I put my arm around her armpit
They kept coming until dawn
We don’t rest in the morning bang okay
In the shower
I put my arm around her armpit
They kept coming until dawn
We don’t rest in the morning bang okay

Carry the drum that took the woman out of the house
Every time I was dripping, the fish came out
The ball carrier is Makhaya Ntini
The children love me like I have candy
Yeah

It’s wet down
It’s wet down
Until the sun rises
Until the sun rises
Until the sun rises