Mapara A Jazz – Korobela Lyrics ft. Zanda Zakuza

Mapara A Jazz Korobela Lyrics

Mapara A Jazz – Korobela Lyrics ft. Zanda Zakuza

Korobela Lyrics by Mapara A Jazz ft Zanda Zakuza

Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela

Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela

Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela

Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela

Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela
Korobela Korobela

Written by; Mapara A Jazz, Zanda Zakuza
Released date; 29 January, 2021

Mapara A Jazz Korobela Lyrics