Mas Musiq – Watermelon Lyrics

Mas Musiq Mambisa II Album Lyrics Tracklist
Mas Musiq – Mambisa II Album Lyrics, Tracklist

Watermelon Lyrics by Mas Musiq

Yemamama, yemamama, yemamama
Yemamama, yemamama, yemamama,
yemamama
Isitha somuntu yinhliziyo
Ngitshele ke mama ngikuthande kanjani yoh

Lunzima uthando, inzima impilo
Ngizowathatha ama-chance noma
ngingena-million
Wena uyi-watermelon, amanzi wempilo
Woza nenkinga zakho mama, ngizokuthanda nazo
iyo

Noma zingaki, noma zingaki yoo
Ngizokunika konke, ngizokunika yonke into

Ngizokuthanda ngamandla manje, ayi ngiyongena
ngamandla manje
Ngizokuthanda ngamandla manje, ngizongena
ngena ngamandla manje
Ngizokuthanda ngamandla maje, ngizongena
ngena ngamandla manje
Ngizokuthanda ngamandla maje, ngizongena
ngena ngamandla manje

Yemamama, yemamama, yemamama, yemama
yeyi
Yeamamama, yemamama, yemamama,
yemamama
Yemamama, yemamama, yemamama, yemama
yeyi
Yeamamama, yemamama, yemamama,
yemamama

Yema, eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea, yema,
eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea
Yema, eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea, yema,
eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea

Oh mamama, Oh mama, Oh mamama, Oh mama
Oh mamama, Oh mama, Oh mamama, Oh mama
Oh mamama, Oh mama
Wena uyi-watermelon, amanzi wempilo
Woza nenkinga zakho mama, ngizokuthanda nazo
iyo

Noma zingaki, noma zingaki yoo
Ngizokunika konke, ngizokunika yonke into

Ngizokuthanda ngamandla manje, ayi ngiyongena
ngamandla manje
Ngizokuthanda ngamandla manje, ngizongena
ngena ngamandla manje
Ngizokuthanda ngamandla manje, ngizongena
ngena ngamandla manje
Ngizokuthanda ngamandla manje, ngizongena
ngena ngamandla manje

Yema, eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea, yema,
eyi, ohm, yea
Yema, eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea, yema,
eyi, ohm, yea
Yema, eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea, yema,
eyi, ohm, yea
Yema, eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea, yema,
eyi, ohm, yea
Yema, eyi, ohm, yea, yema, eyi, ohm, yea, yema,
eyi, ohm, yea
Yema, eyi, ohm, yea

Written by; Mas Musiq
Album/EP; Mambisa II

Mas Musiq Watermelon Lyrics

Mas Musiq Watermelon Lyrics In English Translation

For mothers, for mothers, for mothers
For mothers, for mothers, for mothers,
for mothers
Man’s enemy is the heart
Tell me then mom how much I love you yoh

Love is hard, life is hard
I will take chances though
i don’t have a million
You are a watermelon, the water of life
Come with your problems mom, I will love you too
yes

Or how many, or how many of them
I will give you everything, I will give you everything

I’m going to love you so much now, I’m not going to go in
with power now
I’m going to love you so much now, I’m going to come in
come in strong now
I’m going to love you so much now, I’m going to come in
come in strong now
I’m going to love you so much now, I’m going to come in
come in strong now

For mothers, for mothers, for mothers, for mothers
yes
For mothers, mothers, mothers,
for mothers
For mothers, for mothers, for mothers, for mothers
yes
For mothers, mothers, mothers,
for mothers

Stop, hey, ohm, yeah, yeah, yeah, ohm, yeah, yeah,
yes, ohm, yeah, stop, yes, ohm, yeah
Stop, hey, ohm, yeah, yeah, yeah, ohm, yeah, yeah,
yes, ohm, yeah, stop, yes, ohm, yeah

Oh mama, Oh mama, Oh mama, Oh mama
Oh mama, Oh mama, Oh mama, Oh mama
Oh mama, Oh mama
You are a watermelon, the water of life
Come with your problems mom, I will love you too
yes

Or how many, or how many of them
I will give you everything, I will give you everything

I’m going to love you so much now, I’m not going to go in
with power now
I’m going to love you so much now, I’m going to come in
come in strong now
I’m going to love you so much now, I’m going to come in
come in strong now
I’m going to love you so much now, I’m going to come in
come in strong now

Stop, hey, ohm, yeah, yeah, yeah, ohm, yeah, yeah,
yes, ohm, yeah
Stop, hey, ohm, yeah, yeah, yeah, ohm, yeah, yeah,
yes, ohm, yeah
Stop, hey, ohm, yeah, yeah, yeah, ohm, yeah, yeah,
yes, ohm, yeah
Stop, hey, ohm, yeah, yeah, yeah, ohm, yeah, yeah,
yes, ohm, yeah
Stop, hey, ohm, yeah, yeah, yeah, ohm, yeah, yeah,
yes, ohm, yeah
Stop, hey, ohm, yeah