Mashudu – Ucingo Lyrics

Mashudu Ucingo Lyrics, Mashudu ft Kabza De Small Ucingo Lyrics

Ngabe nga lalela
Nga wa vuma amaphutha akho
Mabeng’tshela ngawo
Mabeng’tshela ngawe
Mhhhm
Ngabe nga lalela
Nga wa vuma amaphutha akho (nga wa vuma amaphutha ako)
Mabeng’tshela ngawe (nabeng’tshela ngawe)
Bengi cwayisa ngawe

Ucingo awuluphathi uhlezi uyenza imemezelo
Ku banye abantu uyazenzela
Ukube ubuzi phatha
Ngabe mina nawe saya kude
Ngabe mina nawe saya kude
Ucingo awuluphathi uhlezi uyenza imemezelo
Ku banye abantu uyazenzela
Ukube ubuzi phatha
Ngabe mina nawe saya kude
Ngabe mina nawe saya kude

Amaphiko we zono
Hamba
Namaphiko akho ezono
Hamba
Amaphiko we zono
Hamba
Namaphiko akho ezono
Hamba

Ucingo awuluphathi uhlezi uyenza imemezelo
Ku banye abantu uyazenzela
Ukube ubuzi phatha
Ngabe mina nawe saya kude
Ngabe mina nawe saya kude
Ucingo awuluphathi uhlezi uyenza imemezelo
Ku banye abantu uyazenzela
Ukube ubuzi phatha
Ngabe mina nawe saya kude
Ngabe mina nawe saya kude

Ngabe nga lalela
Nga wa vuma amaphutha akho
Mabeng’tshela ngawo
Mabeng’tshela ngawe
Mhhhm
Ngabe nga lalela
Nga wa vuma amaphutha akho (nga wa vuma amaphutha ako)
Mabeng’tshela ngawe (mabeng’tshela ngawe)
Bengi cwayisa ngawe
Ucingo awuluphathi uhlezi uyenza imemezelo
Ku banye abantu uyazenzela
Ukube ubuzi phatha
Ngabe mina nawe saya kude
Ngabe mina nawe saya kude

Ucingo awuluphathi uhlezi uyenza imemezelo
Ku banye abantu uyazenzela
Ukube ubuzi phatha
Ngabe mina nawe saya kude
Ngabe mina nawe saya kude
Amaphiko we zono
Hamba
Namaphiko akho ezono
Hamba
Amaphiko we zono
Hamba
Namaphiko akho ezono
Hamba

Mashudu Ucingo Lyrics English Translation

I should have listened
You admitted your mistakes
They should have told me about it
Let them tell me about you
Hmmm
I should have listened
I admit your mistakes (I admit your mistakes)
They were telling me about you (they were telling me about you)
I was careful about you

You don’t pick up the phone while making an announcement
Some people do it for themselves
If you were asking, handle it
Did you and I go far?
Did you and I go far?
You don’t pick up the phone while making an announcement
Some people do it for themselves
If you were asking, handle it
Did you and I go far?
Did you and I go far?

Wings of sin
Go away
And your wings of sin
Go away
Wings of sin
Go away
And your wings of sin
Go away

You don’t pick up the phone while making an announcement
Some people do it for themselves
If you were asking, handle it
Did you and I go far?
Did you and I go far?
You don’t pick up the phone while making an announcement
Some people do it for themselves
If you were asking, handle it
Did you and I go far?
Did you and I go far?

I should have listened
You admitted your mistakes
They should have told me about it
Let them tell me about you
Hmmm
I should have listened
I admit your mistakes (I admit your mistakes)
Let them tell me about you (Let them tell me about you)
I was careful about you
You don’t pick up the phone while making an announcement
Some people do it for themselves
If you were asking, handle it
Did you and I go far?
Did you and I go far?

You don’t pick up the phone while making an announcement
Some people do it for themselves
If you were asking, handle it
Did you and I go far?
Did you and I go far?
Wings of sin
Go away
And your wings of sin
Go away
Wings of sin
Go away
And your wings of sin
Go away

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Kabelo Motha, Mashudu Mosoeu
  • Album: Ucingo
  • Released: 2023