Mata – Papuga Lyrics - Find Out Lyrics Mata – Papuga Lyrics - Find Out Lyrics

Mata – Papuga Lyrics

Mata Papuga Lyrics, Papuga Lyrics by Mata

Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać
Ugadać mamonę
Zgarnąć banknoty zielone jak pierdolony Tabaluga (ej)
Dzwoni papuga

Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce
Jak dzwoni papuga, to odbieram szybko
No bo szanuję go jak własną matkę
Idziemy na lunch se, zamawiam ravioli
No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie
Papuga to gruba ryba, papuga to twardziel!
Mogę powiedzieć mu wszystko
Bo wiem, że dotrzyma tajemnicy adwokackiej
Idę do piwnicy po flaszkę (łychy)
I pytam czy z colą czy spritem
A papuga patrzy się na mnie śmiertelnie
Poważnie i mówi, że: “Bez popity!”, zawsze
Bo nic co ludzkie nie jest mu straszne

Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać
Ugadać mamonę
Zgarnąć banknoty zielone jak pierdolony Tabaluga (ej)
Dzwoni papuga

Raz jak poszliśmy na obiad, to przyszła kelnerka i mówi:
“Poproszę autograf”, no to wyciągam długopis, a ona
Że chce od papugi i żebym mu oddał go, dobra:
Jedna, druga, fotka
Wyszliśmy se na podwórko, on robi z mamą
Ja robię z córką, no i wracamy do środka
Mój papuga to nie pies na baby, tylko pies Odyseusza
Jak zgarnia mnie pies, no to szybko dzwonię do papugi
A ty pewnie z płaczem dzwonisz do tatusia

Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać
Ugadać mamonę
Zgarnąć banknoty zielone jak pierdolony Tabaluga (ej)
Dzwoni papuga

Dzwoni papuga i mówi mi: “Kuba, te sprawy zaszły za daleko
Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gekon”
Wyłączam telefon
Na poczcie mam kolejny pozew, znów jakaś suka chce stanąć na drodze
Się dowiem za chwilę, że zabiłem Morze Martwe
Boże, straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne
Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem?
Nic już tu nie mogę stracić
Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie
Smacznej matchy, jebać potwierdzaczy
Que

Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać
Ugadać mamonę
Zgarnąć banknoty zielone jak pierdolony Tabaluga (ej)
Dzwoni papuga

Ej, wbijam na sprawę, trawą jebie na całą salę
Sędzina patrzy jakby chciała złapać za faję
Prokurator wie, że nie pomoże nawet frajer
Bo papuga pierze moje brudy jak Zygmunt Chajzer
Dzwoni papuga, ja nie mówię halo
Jest żydem, dlatego witamy się “Szalom”
Omijam prawo, jakbym robił slalom
Dlatego, że na lewo siano
Nie idę na prawo, choć byłem na prawie
Łamię to prawo, już nie naprawię
Nie wystarczy prawie, bo musi się udać
Po sprawie ona mi rozkłada uda
Jak jest już po sprawie, to do kosza guma
Później telefon i dzwoni papuga
Teraz wjeżdża Kamasutra
Co? Ej, ej, ej
Pierdolę prawo na różne sposoby
Temida znów musi wytrzeć coś z brody
Sąd jest wysoki, mam wyższe dochody
Weź młotek, wybij sobie wyrok z głowy

Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać
Ugadać mamonę
Zgarnąć banknoty zielone jak pierdolony Tabaluga (ej)
Dzwoni papuga

Mata Papuga Lyrics English Translation

A parrot calls and says it must be successful
Chatting mammon
Grab the banknotes as green as fucking Tabaluga (ej)
The parrot is calling

We are talking about a new contract, a new rate
When a parrot rings, I pick it up quickly
Because I respect him like my mother
We’re going to lunch se, I’m ordering ravioli
And the parrot is fucking me with something about fishing
A parrot is a big fish, a parrot is a tough guy!
I can tell him anything
Because I know that he will keep his lawyer secret
I’m going to the basement to get a bottle (spoon)
And I ask if with cola or sprite
And the parrot looks at me deathly
Seriously and says “Without getting drunk!”, Always
Because nothing human is afraid of him

A parrot calls and says it must be successful
Chatting mammon
Grab the banknotes as green as fucking Tabaluga (ej)
The parrot is calling

Once we went to dinner, the waitress came and said:
“Autograph, please”, then I take out my pen and she does
That he wants a parrot and that I give it back to him, okay:
One, the other, photo
We went out to the yard, he is doing things with his mother
I am doing it with my daughter, and we are going back inside
My parrot is not a baby dog, it is Odysseus’ dog
When a dog grabs me, I call the parrot quickly
And you’re probably calling your daddy crying

A parrot calls and says it must be successful
Chatting mammon
Grab the banknotes as green as fucking Tabaluga (ej)
The parrot is calling

A parrot calls and tells me: “Kuba, these things have gone too far
All this country wants to take your mammon and grab your banknotes as green as a gecko. ”
I turn off my phone
I have another lawsuit at the post office, some bitch wants to stand in the way again
I’ll find out in a minute that I killed the Dead Sea
God scary, a parrot is calling and everything is clear
I do what I want, who is my lawyer if I am the devil?
I can’t lose anything here anymore
If even a porn star wants to let go of me without pants
Tasty matcha, fuck the confirmers
Que

A parrot calls and says it must be successful
Chatting mammon
Grab the banknotes as green as fucking Tabaluga (ej)
The parrot is calling

Hey, I stick to the case, the grass is fucking all over the room
The judge looks as if she wants to grab a pipe
The prosecutor knows even a loser won’t help
Because the parrot washes my dirt like Zygmunt Chajzer
A parrot is calling, I don’t say hello
He is a Jew, that’s why we say hello to “Shalom”
I am skipping the right as if I were doing a slalom
Because there is hay on the left
I’m not going to the right, even though I was in the law
I break this law, I can’t fix it anymore
It’s almost not enough, it has to work
After the case, she spreads my thighs
When it’s over, it’s a rubbish bin
Later on the phone and a parrot rings
Now the Kamasutra is entering
What? Hey, hey, hey
Fuck the law in all sorts of ways
Themis has to wipe something off her chin again
The court is high, my income is higher
Take the hammer, get the sentence out of your head

A parrot calls and says it must be successful
Chatting mammon
Grab the banknotes as green as fucking Tabaluga (ej)
The parrot is calling