Mfana Kah Gogo – Jabula Lyrics - FindOutLyrics Mfana Kah Gogo – Jabula Lyrics - FindOutLyrics

Mfana Kah Gogo – Jabula Lyrics

Mfana Kah Gogo Jabula Lyrics, Jabula Lyrics by Mfana Kah Gogo

Ngawu bona umhlaba
Ngawu bona
Ngawu bona umhlaba
Ngawu bona
Ngawu bona
Ngawu bona
Ngawu bona
Ngawu bona
Ngawu bona
Ngawu bona
Ngawu bona
Ngawu bona

Jabula lisekhona leli ‘thuba jabula
Jabula lisekhona
Leli ‘thuba jabula
Jabula lisekhona leli ‘thuba jabula haa

Ubaba washona ngifund’ ugrade two
Itoho laphela kumama
Saqala sawubon’ umhlaba
Seku mele avuk’ eyophanta
EmaNdiyeni
Esebenz’ ebusuku nase mini
Enzela mina nezi ntwana zami
Ukuthi sonke singa sokoli
Jabula haa

Jabula lisekhona leli ‘thuba jabula
Jabula lisekhona
Leli ‘thuba jabula
Jabula lisekhona leli ‘thuba jabula haa

Wangikhaph’ uDoczin
Wath’ asiye kuMhlekzin
Sahlanganisa lo shatini
Kwajabul’ abantu ke yebhi yi
Izingoma zam’ emachart(dini)
Wajabula uMama (wajabula )
Wajabula uGogo (wajabula)
Ngibonga noMdal’ usangikhumbula
Ngibonge noMdal’ usangikhumbula
Washaya ubeat wangikhumbuza
Mhlekzin jabula

Jabula lisekhona leli ‘thuba jabula
Jabula lisekhona
Leli ‘thuba jabula
Jabula lisekhona leli ‘thuba jabula haa

Jabula a a
Lisekhona
Jabula a a
Lisekhona

Mfana Kah Gogo Jabula Lyrics English Translation

This is the world
Here they are
This is the world
Here they are
Here they are
Here they are
Here they are
Here they are
Here they are
Here they are
Here they are
Here they are

Rejoice while there is still this opportunity to rejoice
Happy is still there
This is an opportunity to rejoice
Rejoice while there is still this opportunity to rejoice

My father died when I was in grade two
The job ended with my mother
We began to see the world
He just has to get up and go look for it
The Indians
Working night and day
For me and my children
That we can all suffer
Have fun

Rejoice while there is still this opportunity to rejoice
Happy is still there
This is an opportunity to rejoice
Rejoice while there is still this opportunity to rejoice

Doczin accompanied me
He told us to go to the Lord
We put together this chart
The people were very happy
My ‘chart (religious) songs
Happy Mother (happy)
Granny was happy (happy)
Thanks also to the Creator who still remembers me
Thanks also to the Creator who still remembers me
He hit the beat to remind me
Sir rejoice

Rejoice while there is still this opportunity to rejoice
Happy is still there
This is an opportunity to rejoice
Rejoice while there is still this opportunity to rejoice

Enjoy a
It’s still there
Enjoy a
It’s still there